Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat nga paga dhe shpërblimet e tjera financiare si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018 janë në vlerën 2 647 385 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksionenuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një banke të nivelit të dytë është 416 Lekë, e pakësuar me 80 584 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare të hapur në vitin 2018 pranë një banke të nivelit të dytë është 1 691 269.81 Lekë.
3) Kredi hipotekare pranë një banke të nivelit të dytë të marrë së bashku me bashkëshortin sipas Kontratës datë 14.07.2018 në shumën 5 400 000 Lekë. Për vitin 2018 shuma e detyrimit të likuiduar është 77 239.14 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 5 322 760.86 Lekë.
4) Gjendja e detyrimit kundrejt një shoqërie për faturën e situacioneve të punimeve është 157 188 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 77 239.14 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 5 400 000 Lekë.