Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga, dieta, rimbursimi i telefonit dhe i karburantit, nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë, 2 306 939 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 (monedha nuk specifikohet në deklarim).
2) Kredi konsumatore të marrë në datën 13.01.2017 në një bankë të nivelit të dytë, shuma 1 000 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar 302 392 Lekë , gjendja e detyrimit të mbetur 413 812 Lekë.
3) Overdraft të marrë pranë një banke të nivelit të dytë, të mbyllur në datë 16.03.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 302 392 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë konsumatore të marrë në 13.01.2017, në shumën 1 000 000 Lekë.