Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018, shuma 2 549 322 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Vajza, Znj. Suada Rraja, të ardhura nga paga pranë OSHEE-së, shuma 688 000 Lekë.
2) Djali, Z. Rexhep Rraja, të ardhura nga shitja e autoveturës tip BMW 730 D, shuma 3 000 Euro.
3) Djali, Z. Rexhep Rraja, të ardhura nga qiradhënia e magazinës frigoriferike datë 31.03.2018, për 2 muaj, vlera 120 000 Lekë.
4) Djali, Z. Rexhep Rraja, të ardhura nga shitja e autoveturës tip Mercedes S320 CDI, vlera 510 000 Lekë. Automjeti është marrë në Serbi me prokurë përdorimi me të drejtë shitje, për të cilën është paguar shuma 3 500 Euro pas shitjes së saj.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi konsumatore të marrë në një bankë të nivelit të dytë, 2 000 000 Lekë për mbulimin e shpenzimeve të kurimit të bashkëshortes, me afat shlyerje 43 muaj dhe me këst mujor 53 850 Lekë. Detyrimi i likuiduar në 2018 është në shumën 77 683.36 Lekë ndërsa detyrimi i mbetur i pashlyer është 1 922 316.4 Lekë.
2) Djali, Z.Rexhep Rraja, kredi për Magazinën Frigoriferike, për të cilën në 2018 nuk është bërë asnjë shlyerje principali dhe interesi.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar në vitin 2018 shuma 77 683.36 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë konsumatore të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 2 000 000 Lekë.