Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga dhe nga përfitimet të tjera financiare nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018 janë në shumën 3 216 268 Lekë. Përfitimet e tjera financiare përfshijnë honoraret nga pjesëmarrjet në komisione, këshilla dhe mbledhje, rimbursimi i shpenzimeve të qirasë, të telefonit dhe dietat.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKontratë qirasë datë 15.12.2018, efektet e të cilës kanë filluar që në 01.10.2017 me afat deri në 01.10.2021 ( 4 vjet), me këst mujor 35 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është 105 000 Lekë dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 0 Lekë pasi afat i shlyerjes nga deklaruesi është në intervalin 01-05 të muajit pasardhës.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 105 000 Lekë si shlyerje e kësteve të qirasë për vitin 2018.