Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 2 462 965 Lekë nga paga, shpërblimet për pjesëmarrjet në komisione dhe shërbime mbështetëse të përfituara nga statusi i Deputetit në Kuvendin e Shqipërisë.
2) Të ardhura nga paga si Lektore në Universitetin e New York-ut Tiranë, shuma 3 965 Euro.
3) Të ardhura nga dietat për pjesëmarrjet në aktivitetet jashtë vendit nga statusi i Deputetit, shuma 2 135 Euro plus 735 Dollarë.
4) Të ardhura nga OSBE-ja, si dieta për pjesëmarrje në aktivitete jashtë vendit, shuma 642.2 Euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat bankare, 165.47 Dollarë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritTë ardhura në vlerën 27 552 Lekë Ufo Sh.p.k për të Drejtën e Autorit.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z.Arian Hoxha, të ardhura nga paga si konsulent individual në Njësinë e Zbatimit të Projektit të Bankës Botërore- Rimëkëmbja e Energjisë, shuma 2 135 109 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura nga puna si konsulent ndërkombëtar, shuma 5 965 Euro.
3) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura në vlerën 912 413 Lekë nga puna si konsulent part-time pranë Qendrës për të Drejtat në Punë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë. Tërhequr shuma 1 414 287.33 Lekë dhe është bërë mbyllja e depozitës.
2) Gjendja e depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 0 Dollarë pasi është bërë mbyllja e depozitës dhe tërhequr shuma 19 466.94 Dollarë.
3) Gjendje e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë të ardhurat nga interesi bankare në shumën 165.47 Dollarë.
4) Kredi konsumatore në vlerën 1 400 000 Lekë të marrë në 29 Tetor në një bankë të nivelit të dytë, me afat shlyerje 3 vite dhe me këst mujor 24 951 Lekë. Detyrimi i likuiduar, 49 735 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur është 1 350 264.94 Lekë.
5) Kartë krediti Amex në një bankë të nivelit të dytë për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 748 595 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 141 307.62 Lekë.
6) Kartë krediti Visa në një bankë të nivelit të dytë për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 752 774 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 45 411 Lekë.
7) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, ka shlyer në 2018 si këst për blerje shtëpie shumën 15 000 Euro, me burim të ardhurat nga kthimi i huasë nga vëllai. Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor është 8 000 Euro.
8) Bashkëshorti, Z.Arian Hoxha, për kredinë bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë, ka likudiduar detyrimin në vlerën 806 780 Lekë dhe gjendja e detyrimit të pashlyer në 31 Dhjetor është 7 182 906.99 Lekë.
9) Vajza, Znj. Livia Hoxha, gjendje të depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 500 000 Lekë, me burim të ardhura nga transfertat e fondeve nga llogaria e gjyshit pranë një bankë të nivelit të dytë.
10) Vajza, Znj. Fiona Hoxha, gjendje të depozitës së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 500 000 Lekë, me burim të ardhura nga transfertat e fondeve nga llogaria e gjyshit pranë një banke të nivelit të dytë.
11) Vajza, Znj. Fiona Hoxha, mbyllje depozitë kursimi pranë një bankë të nivelit të dytë, për pagesë shkollimi në Universitetin New York, për veten dhe për të motren në shumën 500 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shuma 49 735 Lekë është shpenzuar si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë konsumatore të marrë në 29 Tetor në vlerën 1 400 000 Lekë.
2) Shpenzuar për vitin 2018, shuma 748 959 Lekë për likuidimin e detyrimeve të kartës Amex dhe shuma 752 774 Lekë për shlyerjen detyrimin e kartës Visa.
3) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, shpenzuar shumën 15 000 Euro si shlyerje të kësteve për blerje shtëpie.
4) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, shpenzuar shumën 806 780 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare.