Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga neto si Drejtor Drejtorie, ( për periudhën 01.01.2016 - 01.08.
2016), 683 256 lekë.
2) Të ardhura nga paga neto si Sekretar i Përgjithshëm, (për periudhën 02.08.2016 - 31.12.
2016), 533 945 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja e lokalit në Tiranë, (duke filluar nga dt. 01.04.
2016), 73 200 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, të ardhura neto nga puna si specialiste në sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë, Fondi i Sigurimeve të Detyrueshme Shëndetësore, Tiranë, 816 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, e përbashkët me bashkëshorten, në ABN - AMRO Bank, Hagë, Holandë, 2 000 euro.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 668 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Bashkëshortja, Znj. Edlira Barbullushi, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 67 895 lekë.
4) Gjendja cash, 135 500 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka