Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga vjetore si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 207 758 Lekë.
2) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të karburantit, 330 176 Lekë.
3) Të ardhura si rimbursime të shpenzimeve të telefonisë, 204 000 Lekë.
4) Të ardhura si honorare nga mbledhjet e komisionit parlamentar, 17 000 Lekë.
5) Të ardhura si dieta ditore, 413 875 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura nga shitja e autoveturës të tipit Range Rover, vit prodhimi 2006, në bazë të kontratës datë 13.02.2018, shuma 12 000 Euro.
2) Të ardhura nga shitja e autoveturës të tipit Audi A6, vit prodhimi 2007, në bazë të kontratës datë 07.05.2018, shuma 500 000 Lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% i një autoveture të tipit Mercedes Benz ML 350, vit prodhimi 2010 të blerë në datën 16.03.2018 në bazë të faturës tatimore, shuma 1 320 000 Lekë. Burimi i të ardhurave, nga shitja e autovetures Range Rover.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhurat nga funksioni i deputetit, - 2 188 Lekë, pakësuar me 58 926 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga dhe nga gjendja monetare cash deklaruar në deklarimin fillestar, shuma 922.14 Lekë, pakësuar me 349 373 Lekë.
4) Gjendja monetare cash, shtesë 500 000 Lekë nga të ardhurat e shitjes së autoveturës Audi A6.
5) Gjendja monetare cash, shtuar me 1 700 Euro nga të ardhurat e shitjes së autoveturës së tipit Range Rover
6) Kartë kreditit në një bankë të nivelit të dytë, overdraft me normë interesi 16%, shuma 200 000 Lekë. Gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor është -198 018 Lekë, ku interesat janë shlyer nga llogaria rrjedhëse e pagës.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar për vitin 2018 shuma 1 320 000 Lekë për blerjen e autoveturës Mercedes Benz ML 350, vit prodhimi 2010, të blerë në 16.03.2018.