Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 570 352 Lekë nga paga si Ministër i Drejtësisë për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 7 000 Lekë nga dietat brenda vendit të përfituar si Ministër i Drejtësisë për vitin 2019.
3) Të ardhura në vlerën 2 360 Euro nga dietat jashtë vendit të përfituar si Ministër i Drejtësisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto në vlerën 61 600 Lekë si anëtare e Këshillit Kombëtar të Territorit për vitin 2019 (pjesëmarrje në mbledhje).
2) Të ardhura neto në vlerën 25 500 Lekë si anëtare e Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës për vitin 2019.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z.Irvelin Gjonaj, të ardhura neto në vlerën 838 364 Lekë si Inspektor pranë Drejtorinë së Përgjithshme të Tatimeve, për vitin 2019.
2) Bashkëshorti, Z.Irvelin Gjonaj, të ardhura në vlerën 1 428 229 Lekë si dëmshpërblim nga ekzekutimi në datë 13.05.2019 i Vendimit të Gjykatës datë 25.05.2016.
3) Bashkëshorti, Z.Irvelin Gjonaj, të ardhura në vlerën 188 560 Lekë si dieta shërbimi.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 306 976.35 Lekë llogaria rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, dietat dhe honoraret, me gjendje 1 024 633.99 Lekë në 31.12.2019.
2) Pakësuar me 16.5 Euro llogaria rrjedhëse, me burim të ardhura nga ekspertiza, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 2 402 Euro.
3) Pakësuar me 2 384.88 Lekë llogaria rrjedhëse me të ardhura nga honoraret, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 176 502.34 Lekë.
4) Depozitë bankare pa afat me gjendje 199.43 Euro në 31.12.2019, e pandryshuar nga deklarimi i vitit 2018.
5) Bashkëshorti, Z.Irvelin Gjonaj, llogari bankare me gjendje 10 000 Euro me burim të ardhura nga shitja e kuotave të shoqërisë “23 Option” Sh.p.k sipas kontratës datë 28.07.2017. Gjendja e llogarisë është e pandryshuar nga viti 2018.
6) Bashkëshorti, Z.Irvelin Gjonaj, shtesë 295 530 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga, me gjendje 368 814 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka