Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, 1 123 356 lekë.
2) Të ardhura nga dieta pune nga Organisation for Economic, SIGMA, qershor 2016, 34 546 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëjetuesja, Anisa Pina, të ardhura nga paga si specialiste e nivelit të lartë pranë Ministrisë së Energjisë, 686 400 lekë.
2) Të ardhura nga dieta pune pranë Ministrisë së Energjisë, 5 500 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Të ardhura të siguruara nga shitja e një motori scuter, 48 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në euro në një bankë të nivelit të dytë, nuk ka ndryshim.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me + 899 000 lekë marre nga shitja e motorit dhe depozitim nga gjendja cash deklaruar me parë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, llogari page si anëtar i KPP, shtuar me 787 200 lekë dhe është investuar në bono thesari më 22 dhjetor, 2016, në Bankën e Shqipërisë, shuma prej 1 200 000 lekë.
5) Pronar i një automjeti, marka Mercedes Benz C class, blerë me kontratë shitblerje më 15.07.2015.
7) Bashkëjetuesja, Anisa Pina, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me + 700 000 lekë. Është investuar në bono thesari në Bankën e Shqipërisë, në 22 dhjetor 2016, shuma prej 700 000 lekësh ku 400 000 lekë janë depozitim i gjendjes cash te deklaruar më parë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka