Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura si drejtoreshë në Drejtorinë Juridike të Përafrimit të Legjislacionit, 1 051 579 lekë.
2) Të ardhura si pedagoge e Jashtme në Universitetin e Tiranës deri në korrik 2014, 90 000 lekë.
3) Të ardhura nga një kontratë shërbimi për MESSER Albania SH, 3 000 euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtare në Komitetin e Birësimit, 60 000 lekë.
2) Të ardhura si anëtare e Komisionit për Mbrojtjen e Veçantë të Gjyqtarëve, 60 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, të ardhura nga paga 68 640 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka