Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblimet në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, 697 040 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga paga në Drejtorinë Rajonale Spitalore, Elbasan, 464 902 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në “Raiffeisen Bank”, 697 040 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në “BKT”, 464 902 lekë, pjesa takuese 50 %.
3) Gjendja e llogarisë bankare në “BKT”, 4 266 934 lekë, pjesa takuese 50 %.
4) Gjendja e llogarisë bankare në “BKT”, 13 634 euro, pjesa takuese 50 %.
5) Kredi bankare në “Raiffeisen Bank”.
6) Të ardhura të përfituara nga blerja e bonove të thesarit në Bankën e Shqipërisë, 3 200 000 lekë, pjesa takuese 50 %.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka