Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Shkallës së Parë, 01.01.2014 - 31.08.2014, 1 131 044 lekë.
2) Të ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit, 01.08.2014 - 31.12.2014, 462 848 lekë.
3) Të ardhura nga puna si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës, 36 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiraja e ap. në Bul. “Bajram Curri”, 432 000 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e objektit, ish-klinikë dentare në rrugën “Budi”, 275 000 lekë.
3) Të ardhura nga qiraja e pasurisë klinikë dentare, si bashkëpronar, 324 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga administrimi i një klinike dentare, 3 767 654 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga në Ministrinë e Drejtësisë si përgjegjës sektori në Sektorin e Inspektimit të Prokurorisë, 818 222 lekë.
3) Vajza, të ardhura për periudhën mars-shtator si higjeniste në klinikën “Lumturi Brahimllari”, 126 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëpronar me 50 % i një prone me sip. 36 m2 me vlerë, 7 056 500 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 246 000 lekë.
3) Gjendja e llogarisë së përbashkët me bashkëshorten në një bankë të nivelit të dytë, 1 300 euro.
4) Gjendja cash, 800 000 lekë.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 50 000 euro, detyrimi financiar i pashlyer 18 812 euro.
6) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 euro, detyrimi financiar i pashlyer 16 982 euro.
7) Pagesa mbi tatimin në masën 10 % për të ardhura nga qiratë, 114 000 lekë.
8) Bashkëshortja, shpenzime për blerjen e aseteve të luajtshme për klinikën dentare, vlera 3 200 euro.
9) Bashkëshortja, shpenzime për blerjen e një automjeti, “Audi” blerë 21 000 euro.
10) Bashkëshortja, pagesa për tatimet, detyrimi financiar i shlyer 109 350 lekë.
11) Djali, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 420 000 lekë, detyrimi financiar i shlyer, 210 973 lekë.
12) Vajza, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 126 000 lekë.
13) Vajza, detyrime për pagesën e studimeve në Universitetin Mjekësor në Tiranë, 36 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka