Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga në vlerën 2 221 960 Lekë, nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, të ardhura në vlerën 799 987 Lekë nga paga si Pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Sociale.
2) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, të ardhura në vlerën 1 082 260 Lekë nga aktiviteti tregtar i subjektit “Miranda Spahiu” Person Fizik me Nipt L51306049T me objekt veprimtarie “bar-kafe”.
3) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, të ardhura në vlerën 352 420 Lekë nga aktiviteti tregtar i subjektit “Miranda Spahiu” Person Fizik me Nipt L52325003R me objekt veprimtarie “Kabinet mjekësor-gjinekologjik”.
4) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, të ardhura nga interesat bankare të depozitave, shuma 196 758 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 142 243.88 Lekë, e shtuar me 135 055.88 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, 2 731.55 Euro, e shtuar me 2 553.54 Euro.
3) Pakësuar me 121 528 Lekë gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, e cila në 31 Dhjetor është 0 Lekë.
4) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë, pakësuar gjendja me 1 980 Euro. Gjendja në 31 Dhjetor 2018 është 0 Euro.
5) Gjendja e kartës së kreditit në një bankë të nivelit të dytë, - 1 869.17 Euro, e pakësuar me 689 Euro.
6) Pakësuar me 9 915 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, e cila në 31 Dhjetor është 0 Euro.
7) Gjendja e kredisë bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në vitin 2010, për blerje njësi shërbimi është 0 Euro. Për vitin 2018 është likuiduar gjendja e detyrimit të mbetur 37 675.62 Euro, duke sjellë mbylljen e kredisë bankare.
8) Kredi bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në Dhjetor 2018 në shumën 330 000 Euro. Gjendja e detyrimit është 330 000 Euro pasi shlyerja fillon në Janar 2019.
9) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, gjendje të llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë 11 226.29 Lekë, e pakësuar me 363 091 Lekë.
10) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, pakësuar me 459.5 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, e cila në 31 Dhjetor 2018 është 0 Euro.
11) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, Obligacion pranë një banke të nivelit të dytë, vlera e të cilit në 31.12.2018 është 2 100 000 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, pakësuar me 500 000 Lekë gjendjen e Obligacionit 2 500 000 Lekë pranë një banke të nivelit të dytë, shumë e investuar në një Fond Investimi në të njëjtën bankë. Gjendja e të cilave në 31 Dhjetor është 2 025 238 Lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, Obligacion pranë një banke të nivelit të dytë, vlera e të cilit në 31.12.2018 është 1 000 000 Lekë.
14) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro.
15) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, pakësuar me 73 450 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dyte, e cila në 31 Dhjetor 2018 është 1 767.73 Lekë.
16) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë.
17) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, llogari pensioni vullnetar në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 74 009 Lekë. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2018 është 2 620 452 Lekë.
18) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, gjendje të kartës së kreditit në një bankë të nivelit të dytë, - 2 084 Euro.
19) Bashkëshortja, Znj. Miranda Spahiu, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të Personit Fizik, 66 900 Lekë.
20) Djali, Z. Denis Spahiu, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 137.35 Euro e pakësuar me 851.91 Euro.
21) Djali, Z. Denis Spahiu, gjendje të depozitës për kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, 1 100 Euro, të pandryshuar në 2018.
22) Djali, Z. Denis Spahiu, pakësuar me 3 185 038 Lekë gjendjen e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, e cila në 31 Dhjetor është 0 Lekë.
23) Djali, Z. Denis Spahiu, gjendje të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 7 431.18 Euro.
24) Djali, Z. Denis Spahiu, gjendje të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 10 000 Euro të pandryshuar për vitin 2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 37 675.62 Euro si shlyerje e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në vitin 2010, duke sjellë edhe mbylljen e kredisë.