Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 2 148 125 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Flora Rama, të ardhura nga paga si punonjësve pranë kompanisë Sigma Interalbanian, 997 622 Lekë.
2) Vajza, Znj. Tea Rama, të ardhura nga interesat e obligacioneve, 770 Euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, me burim të adhurat nga paga si Deputet i Kuvendit, është pakësuar, 72 556 Lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, në bashkëpronësi me një subjekt tjetër dhe në emër të Z. Rama , e shtuar me 361 981 Lekë të ardhurat nga paga.
3) Gjendja e kartës së kreditit, Master Card Gold në një bankë të nivelit të dytë është pakësuar, 8 520 Euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga Komisioni Euriopian për pjesëmarrje në veprimtari ndërkombëtare është pakësuar, 167 Euro.
5) Gjendja e detyrimit kundrejt një subjekti privat për blerje apartamenti në Tiranë është 87 000 Euro. Për vitin 2018, nuk është bërë asnjë pagesë për shlyerje të detyrimit të mbetur nga deklarimi i vitit të mëparshëm.
6) Gjendja e detyrimit të mbetur kundrejt një subjekti privat për blerje shtëpie në Durrës, 51 000 Euro, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm pasi nuk ka bërë asnjë shlyerje për 2018.
7) Bashkëshortja, Znj. Flora Rama gjendje të llogarisë në një bankë të nivelit të dytë, me burim të ardhurat nga punësimi në shoqërinë “Sigma Interalbaniaan”, 132 584 Lekë.
8) Vajza, Znj. Tea Rama, gjendje të depozitës bankare obligacione (depozita KALTRA), me burim të ardhurat dhe kursimet e bashkëshortëve, 20 000 Euro.
9) Vajza, Znj. Tea Rama, shtesë 770 Euro të gjendjes së llogarisë bankare me burim të ardhura nga interest e obligacioneve.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 10 130.56 Lekë si shlyerje totale të detyrimit të mbetur të Kartës së kreditit, Visa Classic në një bankë të nivelit të dytë.