Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe dieta si deputet, 3 028 001 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga qiraja e ap.me sip. 74 m2, 720 000 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e lokalit në Shëngjin, 600 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djali, të ardhura nga paga si administrator në shoqërinë Iridiani&Kadeli shpk, 365 160 lekë.
2) Djali, të ardhura nga paga te shoqëria "Payroll System", 252 000 lekë.
3) Djali, të ardhura nga likujdimi i dëmit nga AlbSiguracioni, 301 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Kthyer huaja nga të tretët, 45 000 euro.
2) Të ardhura nga ekzekutim vendimi nga studio përmbarimore, 1 696 145 lekë.
3) Të ardhura nga shlyerja e detyrimit të shoqërie debitore marrë nga përmbarimi, 1 839 dollarë.
4) Të ardhura nga kthimi i garancisë pasurore, 20 000 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion299%
Të tjera
1) Marrë hua nga një sh.p.k, 6 000 000 lekë.
2) Detyrime të papaguara në vlerën 8 000 euro nga një sh.p.k.
3) Detyrime të papaguara në vlerën 10 400 000 lekë nga një sh.p.k.
4) Detyrime të papaguara në vlerën 6 000 000 lekë nga një sh.p.k.
5) Kontratë sipërmarrje për blerje ap. Banimi me sip. 293.21 m2, 249 228 euro.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 385 143 lekë.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 840 dollarë.
8) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 16 551 paund britanik.
9) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 8 euro.
10) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 60 285 lekë.
11) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 euro.
12) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0 euro.
13) Djali, Admir Kadeli, blerë veturë, 4 200 000 lekë.
14) Djali, Admir Kadeli, blerë garazh në Lezhë, 700 000 lekë.
15) Djali, Admir Kadeli, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 450 051 lekë.
16) Djali, Admir Kadeli, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 29 dollarë.
17) Djali, Admir Kadeli, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 381 euro.
18) Djali, Admir Kadeli, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 89 320 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka