Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetPaga si Kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 1 858 886 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Bonuse për shpenzime transporti për shkak të funksionit 420 000 lekë.
2) Të ardhura si shërbime udhëtimi e dieta 74 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshPaga si Anëtare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë 100 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti zoti Arjan Lleshi paga si Drejtor i Burimeve Njerëzore pranë Adel-Co shpk në vlerën 600 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion132%
Të tjera
1) Detyrime të pa paguara në vlerën 34 000 euro për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 17.03.2006, e cila paguhet nga e motra.
2) Detyrime të pa paguara në vlerën 60 242 lekë për një overdraft marrë nga bashkëshorti zoti Arjan Lleshi më 05.09.2013.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -51 000 euro për një kredi në bankë të nivelit të dytë marrë më 17.03.2006, e cila paguhet nga e motra.
2) Detyrime të paguara në vlerën -1 500 000 lekë për një overdraft marrë nga bashkëshorti zoti Arjan Lleshi më 05.09.2013.