Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 741 312 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Këlcyrë. E ardhura mujore neto është 61 776 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 60 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonisë. E ardhura mujore neto është 5 000 Lekë.
3) Të ardhura neto në vlerën 22 000 Lekë nga dietat vjetore si Kryetar i Bashkisë Këlcyrë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Vjolanda Ndoni, të ardhura neto në vlerën 1 144 392 Lekë nga paga si Drejtore dege pranë Raiffeisen Bank. E ardhura mujore neto është 95 366 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Vjolanda Ndoni, të ardhura në vlerën 150 590 Lekë nga dietat (12 400 Lekë), nga paga e 13-të (95 366 Lekë) dhe nga bonuset (42 824 Lekë), si Drejtore dege pranë Raiffeisen Bank.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Depozitë bankare për fëmijë në emër të djalit me gjendje 1 083 448 Lekë, me burim të ardhura familjare (kursime).
2) Depozitë bankare për fëmijë në emër të vajzës me gjendje 397 394 Lekë me burim të ardhura familjare (kursime).
3) Llogari bankare me gjendje 339 669 Lekë, me burim të ardhura nga paga.
4) Bashkëshortja, Znj. Vjolanda Ndoni, llogari bankare me gjendje 47 697 Lekë më burim të ardhura nga paga.
5) Bashkëshortja, Znj. Vjolanda Ndoni, llogari rrjedhëse me gjendje 2 921 Euro me burim të ardhura nga paga.
6) Subjekti deklaron se së bashku me bashkëshorten kanë blerë apartament në zonën e Selitës në Tiranë me burim të ardhura nga një kredi bankare të marrë nga bashkëshortja në vlerën 2 000 000 Lekë (referim pika
7).
7) Bashkëshortja, Znj. Vjolanda Ndoni, kredi bankare të marrë sipas Kontratës datë 04.10.2019 në shumën 2 000 000 Lekë për blerje apartamenti me bashkëshortin, me gjendje detyrimi të pashlyer 1 877 933 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortja, Znj.Vjolanda Ndoni, shpenzuar shumën 22 067 Lekë si shlyerje të principalit të kredisë bankare të marrë në 04.10.2019 në vlerën 2 000 000 Lekë.