Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si deputet, 2 389 942 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Blerë me kredi dhe kursime ndër vite ap. banimi me sip. 94.25 m2, 50 000 euro.
2) Blerë makinë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 -128 860 lek për kredi bankare disbursuar më 21.07.2016 me principal 5 000 000 lekë, afat shlyerje 25 vjet dhe këst mujor 32 215 lekë. Detyrimi I mbetur më 31 dhjetor është 4 871 140 lekë.