Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga, përfitimet e tjera financiare dhe bonuset si deputet, 2 993 541 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia dhe udhëheqje doktorature në Fakultetin Ekonomik, 455 972 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa bankare të depozitës, 996 432 lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Prindërit, të ardhura nga pension pleqërie, 510 668 lekë.
2) Të ardhura nga qiraja e një pike karburanti në pronësi të bashkëshortit, 5 800 000 lekë.
3) Djali, të ardhura nga dëmshpërblim për dëmtim mjeti nga kompania e sigurimit, 50 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga dëmshpërblim për dëmtim mjeti nga kompania e sigurimit, 85 000 lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion149%
Të tjera
1) Qira karburanti, një muaj i prapambetur nga viti i kaluar, 500 000 lekë.
2) Kaluar dy muaj qira e pikës së karburantit në llogarinë bankare të djalit, 800 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka