Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Ministre e Arsimit, sportit dhe Rinisë, 1 559 561 Lekë.
2) Të ardhurat vjetore neto nga honoraret janë 80 000 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura nga paga mujore neto 109 000 Lekë si Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Inxhinierisë Fizike, në Universitetin Politeknik të Tiranës, të depozituara në një llogari bankare të nivelit të dytë.
2) Të ardhura nga shpërblimet, dietat dhe orët suplementare si anëtar i Senatit të Universitetit Politeknik të Tiranës, shuma 176 172 Lekë.
3) E bija, të ardhura nga paga mujore neto 85 314 Lekë, si specialiste në Departamentin e Stabilitetit Financiar në Bankën e Shqipërisë, në llogari të një banke të nivelit të dytë.
4) Znj.Livia Nikolla, të ardhura nga shpërblimet (2 paga mujore), në shumën 170 628 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka