Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Zëvendës Drejtor i Burgjeve në Tiranë për periudhën 22.01.2018-2019, shuma 1 436 891 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura nga shitja e prodhimeve bujqësore, 600 000 Lekë.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Ardjana Maliqi, të ardhura nga paga si ekonomiste pranë DPSHTRR-së, shuma 1 221 920 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% i një shtëpie me sipërfaqe 120 m2 në vlerën 10 500 000 Lekë me burim të ardhura nga punësimi.
2) Pronar 100% i një shtesë kati "papafingo" me sipërfaqe 126.9m2, të ndodhur mbi shtëpinë e banimit (referim pika 1.), në vlerën 3 000 000 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga paga.
3) Pronar 100% i një shtëpie me sipërfaqe 50 m2 plus truall, e gjitha me sipërfaqe 300 m2, të përfituar nëpërmjet dhurimi.
4) Pronar 100% i një pemëtore me sipërfaqe 320 m2 të përfituar nëpërmjet dhurimit.
5) Pronar 100% i një Toke-Arë me sipërfaqe 1 000 m2 të përfituar në vitin 2012 nëpërmjet dhurimit.
6) Pronar 100% i një pemëtore me sipërfaqe 250 m2 të përfituar në vitin 2012 nëpërmjet dhurimit.
7) Pronar 100% i një ullishte me sipërfaqe 600 m2 të përfituar në vitin 2012 nga dhurimi.
8) Pronar 100% i një Toke-Arë me sipërfaqe 2 100 m2 të përfituar në vitin 2012 nëpërmjet dhurimit.
9) Vajza, Znj. Damaljana Maliqi, gjendje të depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë të hapur në 04.01.2013, shuma 1 000 000 Lekë.
10) Gjendja monetare cash e përbashkët me bashkëshorten, 1 000 000 Lekë.
11) Kredi bankare të marrë së bashku me bashkëshorten në një bankë të nivelit të dytë në Korrik 2016 për mbulimin e shpenzimeve të studimit të vajzës për Juridik në Hollandë, me këst mujor 233 Euro dhe afat shlyerje 10 vite. Gjendja e detyrimit është 21 000 Euro.
12) Shtesë kredi së bashku me bashkëshorten në shumën 21 362.31 Euro të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 02.03.2018. Në 06.03.2018 është tërhequr shuma 10 740 Euro për blerjen e automjetit tip Mercedes Benz i Zi 320S me vlerë 10 500 Euro. Në 04.06.2018 është tërhequr shuma 10 500 Euro për ta depozituar në një depozitë në emër të vajzës si garanci bankare pranë Universitetit të Hagës. Gjendja e detyrimit të mbetur në 04.03.2019 është 38 107 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 10 500 Euro për blerjen e automjetit tip Mercedez Bez i zi 320S, me burim të ardhura nga shtesa e kredisë bankare të marrë në 02.03.2018 në vlerën 21 362.31 Euro.