Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat nga paga dhe shpërblimet si Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë janë 1 532 326 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhurat në shumën 180 540 Lekë, janë shpërblimet si anëtare bordi pranë Shoqërisë së Parë Financiare të Zhvillimit (FAF).
2) Të ardhurat nga shpërblimet e përfituara si anëtare e Projektit “Diaspora për Zhvillim”, janë në vlerën 34 000 Lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Në 2018, është pakësuar llogaria rrjedhëse në Berlin dhe gjendja në 31 Dhjetor është 0 Euro.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në Prishtinë është 2 800 Euro e pakësuar me 3 444.78 Euro.
3) Shtuar gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në Tiranë me të ardhurat nga punësimi si Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2018 është 951 Euro plus 536 653 Lekë.
4) Pronare 100% e një autoveture me vlerë 597 811 Lekë, e tipit Volkswagen me vit prodhimi 2010. Autovetura është dhuratë nga babai i subjektit në muajin Mars 2018, i cili e ka blerë me të ardhurat e marra nga shitja e makinës së vjetër.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Subjekti është pronare 40% e një apartamenti në Shqipëri me vlerë totale 75 000 Euro. Apartamenti është blerë në muajin Prill 2018 me burim të ardhurat nga kursimet e subjektit të depozituara në një llogari bankare në Berlin në shumën 30 000 Euro dhe pjesa tjetër nga kredia bankare e aplikuar në një bankë të nivelit të dytë.