Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si administrator i Ujësjellës-kanalizimeve sh.a, Berat-Kuçovë për vitin 2017, shuma 1 208 496 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Xhezare Harizi, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 264 000 lekë.
2) Vajza, Znj. Adelina Kosova, të ardhura nga punësimi si infermiere në Qendrën Shëndetësore Lapardha, Berat, 442 000 lekë.
3) Djali, Z. Mareglen Harizi, të ardhura nga punësimi si administrator i shoqërisë “Harizi” sh.p.k, 266 400 lekë.
4) Djali, Z. Olsi Harizi, të ardhura nga punësimi në spitalin “Helios Kliniken Vupertal”, Gjermani, 51 200 euro.
5) Djali, Z. Erjon Harizi, të ardhura nga shitja e një apartamenti me sip. 103.5 m2 sipas kontratës së shitjes dt. 21.11.2017, vlera 6 414 000 lekë.
6) Djali, Z. Erjon Harizi, të ardhura nga shitja e një apartamenti me sip. 103.5 m2 sipas kontratës së shitjes dt. 31.03.3016, vlera 80 000 euro.
7) Djali, Z. Erjon Harizi, të ardhura nga paga në shoqërinë “Alba –Beton” sh.p.k, ndarje dividenti, 2 600 000 lekë.
8) Djali, Z. Erjon Harizi, të ardhura nga aksionet në shoqërinë “Alba –Beton” sh.p.k, ndarje dividenti, 1 440 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëDeklaruesi u ka dhënë hua dhënë disa personave në vlerën 120 000 euro. Është shlyer nëpërmjet shitjes së nje shtëpisë, vlera 22 000 euro, detyrimi i mbetur pashlyer 98 000 euro. Burimi te ardhura nga kursime.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë së pagës më 31.12.2017, shuma 125 569 lekë.
2) Djali, Z. Erjon Harizi, pronar me 100 % i një apartamenti banimi me sip. 185.5 m2 blerë më 10.12.2016 me të ardhura nga kursimet e pagës dhe aksionet, vlera 24 500 000 lekë.
3) Djali, Z. Erjon Harizi, pronar me 50 % i një toke me sip. 7600 m2 blerë me të ardhura nga kursimet e pagës dhe aksionet, vlera 1 950 000 lekë.
4) Djali, Z. Erjon Harizi, kontratë sipërmarrje dt. 19.09.2017 për një vilë, vlera 342 837 euro. Janë shlyer 160 000 euro që janë siguruar nga kursimet e pagës dhe aksionet.
5) Djali, Z. Erjon Harizi, pronar me 100 % i një autoveture tip “Land Rover” blerë me të ardhura nga kursimet e pagës dhe aksionet, vlera 69 000 euro.
6) Djali, Z. Erjon Harizi, pronar me 100 % i një autoveture tip “Polo” blerë me të ardhura nga kursimet e pagës dhe aksionet, vlera 5 500 euro.
7) Djali, Z. Erjon Harizi, gjendja e llogarisë në BKT më 31.12.2017, shuma 84 048 euro.
8) Djali, Z. Erjon Harizi, gjendja e llogarisë në BKT më 31.12.2017, shuma 222 000 lekë.
9) Djali, Z. Erjon Harizi, gjendja e llogarisë në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017, shuma 16 843 euro.
10) Djali, Z. Erjon Harizi, gjendja e llogarisë në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017, shuma 11 758 dollarë.
11) Djali, Z. Erjon Harizi, gjendja e llogarisë në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017, shuma 1 821 844 lekë.
12) Djali, Z. Erjon Harizi, gjendja e llogarisë në Raiffeisen Bank më 31.12.2017, shuma 73 258 euro.
13) Djali, Z. Erjon Harizi, gjendja e llogarisë në Credins Bank më 31.12.2017, shuma 24 423 euro.
14) Djali, Z. Erjon Harizi, hua dhënë një shoqërie në shumën 100 000 euro sipas kontratës së huasë dt. 10.03.2017. Është shlyer shuma 50 000 euro, ka mbetur për t’u shlyer edhe shuma 50 000 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzime për blerje apartamenti me sip. 88 m2 në Tiranë, vlera 83 000 euro. Apartamenti është blerë me kursime familjare sipas kontratës së porosisë dt. 23.06.2017. Është shlyer kësti i parë në shumën 10 000 euro dhe ka mbetur pashlyer edhe shuma 73 000 euro.
2) Shpenzime për blerjen e një njësie me sip. 58 m2, vlera 22 000 euro. Të ardhurat për blerjen e kësaj njësie janë siguruar nga një hua marrë një shtetasi.