Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga shërbime si konsulencë teknike për Dyrrakium sh.p.k sipas kontratës noteriale të dt. 01.04.2016, shuma 1 147 500 lekë.
2) Të ardhura nga paga si administrator i Ujësjellës-Kanalizimeve, Tiranë, 1 395 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura vjetore nga qiraja e apartamentit në pronësi, 2 450 euro.
2) Të ardhura vjetore nga qiraja e apartamentit në pronësi, 4 200 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura vjetore nga shitja e aktivitetit të shoqërisë MZM snc në maj 2015, këst mujor 1 100 euro, shuma totale 13 200 euro.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, të ardhura nga paga vjetore nga shoqëria "Optimum Media", 300 000 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, të ardhura nga paga vjetore dhe bonusi në "Sport Communications", 2 735 477 lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, të ardhura nga paga dhe bonusi nga shoqëria "Le Spot Productions", 10 420 147 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi për shtëpi(bashkëkreditor me 50 %) në shumën 150 000 euro marrë më 31.10.2009 - 30.09.2029 me këst mujor 765.88 euro. Detyrimi i shlyer, 9 190.56 euro (në masën 50 %), detyrimi i mbetur pashlyer, 92 438 euro.
2) Kredi për shtëpi në shumën 100 000 euro marrë më 31.12.2008 - 30.11.2038 me këst mujor 361.57 euro. Detyrimi i shlyer 4 338.84 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 79 561 euro.
3) Kredi konsumatore në shumën 20 000 euro marrë më 22.10.2014 - 22.09.2021 me këst mujor 365.95 euro. Detyrimi i shlyer, 4 391.4 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 10 308 euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze është aksionere me 33 % dhe administratore e shoqërisë "Optimum Media" sh.a deri në shkurt 24.02.2017, vlera 1 155 000 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Alpha Bank, 2.12 euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Alpha Bank, 0.33 euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, gjendja e llogarisë rrjedhëse në Alpha Bank, 12 591 222 lekë.
8) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, gjendja e llogarisë rrjedhëse nnë Raiffeisen Bank, 1 781 170 lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, gjendja e llogarisë rrjedhëse nnë Raiffeisen Bank, 422 euro.
10) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, gjendja cash, 900 000 lekë.
11) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, kredi për shtëpi në shumën 66 400 euro marrë më 22.12.2014 me afat 15 vjet, me këst mujor 538 euro. Detyrimi i shlyer, 6 462.54 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 54 249.45 euro.
12) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, kartë krediti visa, detyrimi i mbetur pashlyer 222 343 lekë.
13) Bashkëshortja, Znj. Vilma Maze, kartë krediti Amex, detyrimi i mbetur pashlyer, 78 412 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka