Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si administrator, vlera mujore 75 910, shuma 910 920 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga kontrata e qirasë për objektin 2-katësh bar –bufe (sipas kontratës dt. 18.11.2015 në vlerën 2 500 lekë; sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 2 000 lekë dhe sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 3 000 lekë), gjithsej 75 000 lekë.
2) Të ardhura nga kontrata e qirasë për objektin 2-katësh bar –bufe (sipas kontratës dt. 18.11.2015 në vlerën 2 500 lekë; sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 2 000 lekë dhe sipas kontratës dt. 20.05.2016 në vlerën 3 000 lekë), gjithsej 90 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Të ardhura nga shitja e makinës tip “Benz Daimler 211.E 270 CDI” e vitit 2002 për pjesë këmbimi, më 09.12.2017, vlera 400 000 lekë.
2) Overdraft në bankën Credins në vlerën 99 000 lekë marrë më 29.09.2017 me këst mujor 4 000 lekë, afat 12-mujor. Detyrimi i shlyer, 12 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer 87 000 lekë.
3) Kredi bankare në Alpha Bank në vlerën 38 593.04 euro marrë më 28.08.2008, me këst mujor 438.05 euro dhe afat 10 vjet. Detyrimi i shlyer 35 110.09 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 3 482.95 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Shpenzime për blerjen e një autoveture tip “Citroen” të vitit 2008, blerë më 19.12.2017, vlera 3 000 euro.