Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga neto si administrator i shoqërisë Shtypshkronja e Letrave me Vlerë sh.a, 1 678 004 lekë.
2) Të ardhura nga paga si administrator tek "Artan Gjika", person fizik, 248 820 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja, 968 616 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura nga aktiviteti vjetor si person fizik, 7 039 103 lekë. Në vitin 2018 aktiviteti si person fizik është çregjistruar.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Ollga Gjokaj, të ardhura nga paga neto si përgjegjëse e kopshteve fondacioni "Frymë Dashurie" pranë Mitropolisë së Shenjtë, Gjirokastër, 338 632 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Ollga Gjokaj, të ardhura neto nga paga si administratore në subjektin ATT Group, 170 211 lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Ollga Gjokaj, të ardhura neto nga paga si administratore në "Ollga Gjokaj" person fizik, 31 218 lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Ollga Gjokaj, të ardhura nga aktiviteti vjetor "Ollga Gjokaj" person fizik, 456 440 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në Intesa Sanpaolo Bank ka mbetur e pandryshuar, 584.15 euro.
2) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank si person fizik, është 3 811 848.55 lekë. (Gjatë vitit janë shtuar 9 856 528 lekë të ardhura nga aktiviteti dhe janë pakësuar 6 054 984 lekë për pagesa të ndryshme si shpenzime biznesi, paga etj.).
3) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank më 31.12.2017 është 722 865.72 lekë. (Gjatë vitit janë shtuar 2 037 278 lekë të ardhura nga aktiviteti dhe qiraja dhe janë pakësuar 117 091 lekë për pagesa të ndryshme si kthim borxhi, tërheqje, komision).
4) Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Kombëtare Tregtare më 31.12.2017 është 1 266 256.95 lekë. (Gjatë vitit janë shtuar 1 615 273 lekë nga paga dhe janë pakësuar 350 000 lekë tërheqje).
5) Gjendja e llogarisë bankare në Bankën Kombëtare Tregtare më 31.12.2017 është pakësuar në 0 euro pas pagesave të komisionit.
6) Gjendja e llogarisë bankare në Credin Bank më 31.12.2017 është 386 230 lekë. (Gjatë vitit janë shtuar 486 230 lekë nga paga të prapambetura nga "Petrol Alba" dhe janë pakësuar 100 000 lekë tërheqje).
7) Gjendja e llogarisë bankare në NBG Bank më 31.12.2017 është 62 323.35 lekë. (Llogaria është pakësuar me 2 050 lekë komision).
8) Gjendja e depozitës së kursimit për fëmijën në NBG Bank më 31.12.2017 është 252 731.86 lekë. (Gjatë vitit janë shtuar 36 000 lekë kursime të bashkëshortes, 4 593.94 lekë interesa dhe janë zbritur 681 lekë komision).
9) Gjendja cash ështe shtuar në 11 100 euro, pas tërheqjes së 2 300 eurove nga llogaritë bankare.
10) Hua 17 500 euro marrë për të blerë pronën kullote, pyll me sip. 8030 m2 ku është ngritur dhe një objekt me sip. 515 m2, në Gjirokastër. Detyrimi i shlyer plotësisht 16 500 euro. (Për shlyerjen e huasë janë përdorur 15 397 euro që deklaruesi i kishte cash dhe 1 103 euro të tërhequra nga llogaria personale në RFB).
11) Hua 2 500 000 marrë për të blerë një pasuri me sip. 5984 m2 (nënobjekt me sip. 1391.5 m2, sipërfaqe funksionale 4592.5 m2 dhe ndërtesë me sip. 62 m
2) në Gjirokastër. Detyrimi i shlyer plotësisht 550 300 lekë. (Për shlyerjen e kësaj huaje janë përdorur të ardhurat e llogarisë personale në RFB).
12) Bashkëshortja, Znj. Ollga Gjokaj, gjendja e llogarisë bankare në NBG Bank më 31.12.2017 është 69 459.76 lekë, të ardhura nga paga.
13) Bashkëshortja, Znj. Ollga Gjokaj, gjendja e llogarisë bankare në Intesa Sanpaolo Bank më 31.12.2017 është 75 250 lekë.
14) Bashkëshortja, Znj. Ollga Gjokaj, gjendja e llogarisë bankare në Alpha Bank më 31.12.2017 është 1 657.46 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka