Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Paga si Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Legjislativ 1 160 201 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia në Shkollën e Magjistraturës në vlerën 5 760 lekë.
3) Të ardhura nga mësimdhënia në Shkollën e Lartë jopublike “Justiniani I” në vlerën 17 100 lekë.
4) Të ardhura nga mësimdhënia në Shkollën e Lartë Jopublike Gjon Buzuku në vlerën 234 520 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshHonorare si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë në vlerën 99 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa në vlerën 28 623 lekë nga bono thesari me afat maturimi 1 vjeçar.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion123%
Të tjera


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc
Nuk ka