treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA All 2,704,442,641.00 2,866 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Bashkia Shkoder (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 5,000 2014-12-19 2014-12-22 84821410012014 Te tjera transferta tek individet BASHKIA SHKODER SHPERBLIME LINDJE 3 PERSON
  Galeria Kombetare e arteve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 4,000 2014-12-19 2014-12-22 23210120212014 Sherbime telefonike 1012021 GALERIA Shpenzime cel urdher 19.12.14 ft.123095541 dt.01.12.14
  Mini Bashkia 8 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 6,749,000 2014-12-19 2014-12-22 21521011372014 Sherbimet bankare Min Bashk Nr 8 Paaftesia dhe Invalide , komisin muaji dhjetor 2014 vendimi k.b nr,25 dt.11.12.2014 konf. prefekt.5805/1 dt.15.12.2014
  Departamenti i Administrates Publike (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 9,000 2014-12-19 2014-12-22 12010870152014 Shpenzime per honorare DEP ADMIN PUBLIKE lik honorare experte , vend nr 118 dt 05.03.2014listepagese
  Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 244,965 2014-12-19 2014-12-22 28310760012014 Transferime per pensionet suplementare shteterore ILDKP lik ndihme emenjehershme urdh 5573 dt 19.12.2014,shkrese min Fin 1699/1 dt 16.12.2014,listepage
  Mini Bashkia 9 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 11,956,830 2014-12-19 2014-12-22 17721011432014 Pagese paaftesie Min Bashkia 9 Paaftesia dhe invalidet dhjetor 2014 vkb. nr.30 dt.11.12.2014 konf. pref.5843/1 dt.17.11.2014
  Mini Bashkia 8 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 6,749,000 2014-12-19 2014-12-22 21521011372014 Pagese paaftesie Min Bashk Nr 8 Paaftesia dhe Invalide , komisin muaji dhjetor 2014 vendimi k.b nr,25 dt.11.12.2014 konf. prefekt.5805/1 dt.15.12.2014
  Komuna Pogon (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 148,800 2014-12-17 2014-12-19 16824540012014 Pagese paaftesie KOMUNA POGON 2454001, PAK DHE NDIHME EK DHJETOR 2014, LISTE PAGESE
  Komuna Pogon (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 148,800 2014-12-17 2014-12-19 16724540012014 Pagese paaftesie KOMUNA POGON 2454001, PAK DHE NDIHME EK NENTOR 2014, LISTE PAGESE
  Universitet "E. Çabej", Gjirokaster (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 935,790 2014-12-17 2014-12-19 52010111082014 Bursa 1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER BURSAT LISTE PAGESE
  Qarku Gjirokaster (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 47,160 2014-12-18 2014-12-19 40120110012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur 2011001 KESHILLI I QARKUT GJIROKASTER KESHILLTARE SHTATOR TETOR 2014
  Komuna Pogon (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 132,100 2014-12-17 2014-12-19 16624540012014 Ndihme ekonomike KOMUNA POGON 2454001, PAK DHE NDIHME EK TETOR 2014, LISTE PAGESE
  Komuna Antigone (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 329,319 2014-12-17 2014-12-19 15424480012014 Ndihme ekonomike 2448001 KOM.ANTIGONE GJIROKASTER PAAFTESI DHE NE DHJETOR 2014 LISTE PAGESE
  Universitet "E. Çabej", Gjirokaster (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 87,600 2014-12-18 2014-12-19 53210111082014 Shtese page per punonjesit qe rregullohen me akte te veçanta 1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER PART TIME NENTOR 2014
  Drejtoria Rajonale AKU Korce (1515) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Korçe 14,940 2014-12-18 2014-12-19 18010051252014/1 Udhetim i brendshem AKU DR.RAJONALE KORCE (1005125) SHPENZIME UDHETIM I BRENDSHEM
  Bashkia Korce (1515) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Korçe 1,500 2014-12-19 2014-12-19 77521220012014 Sherbimet bankare BASHKIA KORCE KOMISION BANKAR PER PAGESE PRINCIPIALI TE KREDISE NDERTIMI I BANESAVE PER QELLIM SOCIAL
  Bashkia Lezhe (2020) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Lezhe 3,910,143 2014-12-18 2014-12-19 63821270012014 Paga baze PAGAT NENTOR 2014 BASHKIA LEZHE
  Komisariati i Policise Lezhe (2020) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Lezhe 20,000 2014-12-18 2014-12-19 40810160212014 Uniforma dhe veshje te tjera speciale KOM POLIC PAGUAN SIPAS LIST-PAGESES
  Administrata Kopshte Cerdhe (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 7,245 2014-12-18 2014-12-19 20121410102014 Shpenzime per honorare administrata kopshte cerdhe , honorare per qkf aktivitet fundviti
  Zyra e Punes Shkoder (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 188,256 2014-12-18 2014-12-19 55710250332014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) ZYRA PUNES SHKODER NXITJE PUNESIMI PAGE PER 18 PERSONA SUBJEKTI KEA