treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA All 2,704,442,641.00 2,866 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Fier 647,345 2014-12-22 2014-12-23 25810100492014 Shperblime per rezultate ne pune Tatimet 1010049 shperblime viti 2014
  Komuna Synej (3513) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Kavaje 1,805,420 2014-12-22 2014-12-23 24524740012014 Pagese paaftesie KOMUNA SYNEJ PAAFTESI DHJETOR 2014
  Bashkia Korce (1515) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Korçe 1,519,100 2014-12-22 2014-12-23 78421220012014 Ndihme ekonomike BASHKIA KORCE NDIHME EKONOMIKE NENTOR 2014
  Drejtoria Arsimore Lezhe (2020) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Lezhe 16,650 2014-12-19 2014-12-23 25810110202014 Shtesa page te tjera DREJT ARSIM LEZHE LIK ORE QEND KULT FEMIJEVE SIPAS LIST-PAGESES
  Qendra Ekonomike Kultures (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 9,000 2014-12-23 2014-12-23 27121410132014 Shpenzime per honorare 2141013 dega ekonomike kultures , shpenzime honorare salloni i vjeshtes 1 persona
  Shkolla "Elektrike", Tirane (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 56,070 2014-12-22 2014-12-23 10910110782014 Te tjera transferta tek individet Shkolla Teknike Elektrike shp dalje ne pension urdh 662 dt 19.12.2014 bor 22.12.2014
  Mini Bashkia 3 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 12,191,725 2014-12-22 2014-12-23 23321011392014 Pagese paaftesie Min Bashk Nr.3 Lik Paaftesi,ndih ekon vkb 25 dt 15.12.2014 konf 5785/1 dt 18.12.2014 vend 11 dt 01.12.2014
  Qendra Kombetare e Regjistrimit (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 17,259 2014-12-19 2014-12-23 21710040932014 Shpenzime te tjera transporti 602 QKR shpenzime transporti,shkrese nr 7714/2 dt 14.11.2014,bordero bashkamgjitur
  Kuvendi Popullor (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 914,718 2014-12-22 2014-12-23 100110020012014 Shpenzime kompesimi per anetaret e parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur Kuvendi shpenzime deputetet liste pagese 20.12.2014 vendim nr 63/2013 statusi deputetit 18.11.1999 nr 8550 i ndryshuar
  Aparati i Akademise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 13,500 2014-12-23 2014-12-23 47710220012014 Te tjera transferta tek individet 606 AKADEMIA E SHKENCAVE paga per titull akademik 15-31 dhjetor 2014, VKM 399 DT 27.03.2008;VKM 787 DT 24.09.2010,BORDERO dhjetor 2014 nr punonjsve pl 60/fakt 1
  Shkolla e Magjistratures (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 28,800 2014-12-19 2014-12-23 30310550012014 Shpenzime per honorare SHKOLLA E MAGJISTRATURES honorare urdh 90 dt 18.12.2014 bordero
  Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 3,876,611 2014-12-19 2014-12-23 37810051172014 Te tjera transferta tek individet AZHBR Subvencion investim masen 50%, Skema 20,ngritje amb.mbareshtim e thertore.kafshesh,VKM.nr 173 dt 26.03.2014 udhez. perb. nr 4 dt 11.04.2014 autorizim pagese nr 5252dt 12.12.14,per "Skanderbeg"shpk. Tirane,lis.pgnr 378dt 19..12..2014
  Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 11,000 2014-12-22 2014-12-23 110310100392014 Udhetim i brendshem DREJT PERGJ TATIMEVE . lik dieta br vendit urdher dt 2.4.2014, listpag dt 19.12.2014
  Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 3,384,631 2014-12-15 2014-12-23 149610060542014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve ARSH - Shkresa Nr 2472/1 dt 09.12.14 D.P Vendimi Nr. 13 VKM Nr 132 dt 20.02.13 Shpronesim Segmenti Rrugor "By Pass Shkozet
  Nd-ja Tregut Lire (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 160,000 2014-12-19 2014-12-23 43021010492014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna drejt e pergj e taksa vend VENDIM GJYQI ROZETA DIBRA URDHER 165 DT 21.11.14
  Qendra Kombetare e veprimtarive Folklorike (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 4,500 2014-12-23 2014-12-23 20010120122014 Te tjera transferime korrente 1012012 QKVF 602 pagese cmimi I per qendisjen me te mire,urdher nr 101dt 05.12.2014 bordero dt 22.12.2014
  Qendra Kombetare Kulturore e Femijeve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 3,600 2014-12-22 2014-12-23 18510120092014 Te tjera transferime korrente 1012009 QKK FEMIJEVE Hoorare urdher drejtori 05.12.14 miratuar ngabordi artistik 13/4 dt.14.10.14
  Bashkia Vlore (3737) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Vlore 22,790,620 2014-12-22 2014-12-23 74621460012014 Pagese paaftesie INVALIDE BASHKIA 2146001 DHJETOR
  Bashkia Vlore (3737) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Vlore 27,275,430 2014-12-23 2014-12-23 74721460012014 Pagese paaftesie INVALIDE JANAR BASHKIA 2146001
  Bashkia Vlore (3737) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Vlore 847,182 2014-12-23 2014-12-23 75821460012014 Shpenz. per rritjen e AQT - te tjera per konstruksionin e rrugeve, urave, rrjeteve SHPRONESIME SEGMENTI SKELE UJI FTOHTE BASHKIA 2146001