treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA All 2,704,442,641.00 2,866 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Shkolla e Magjistratures (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 36,000 2014-12-23 2014-12-24 30610550012014 Shpenzime per honorare SHKOLLA E MAGJISTRATURES HONORARE URDH 91 DT 19.12.2014 BORDERO
  Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 270,000 2014-12-23 2014-12-24 87110120012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese 1012001, MIN KLUTURES, honorare juria urdher 288/*2 dt.16.10.14 ; 2883 dt.16.10.14 Dhjetor 2014ika 9
  Avokati i popullit (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 14,246 2014-12-23 2014-12-24 28410660012014 Shpenzime per honorare AVOKATI I POPULLIT. sherbim perkthyese e jashtme per Enkela Xhamaj sipas udhezimi - MF-MD NR 3165 dt 12.02.2004i ndryshuar, urdher titull nr 208/2dt 21.11.2014 p.v.perkthimi + kontrate,liste pagese dhjetor 2014
  Mini Bashkia 10 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 5,441,850 2014-12-24 2014-12-24 24921011352014 Pagese paaftesie Min Bashkia 10 lik paaftesi vend prefekt 5970/1 dt 23.12.2014 VKB nr 20 dt 15.12.2014
  Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 26,871 2014-12-23 2014-12-24 64610160012014 Sherbime telefonike 1016001,Aparati Min.Brend.pagese rimbursim telefoni shkrese 9883/3 dt 19.12.14, liste pagese
  Aparati Ministrise se Financave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 93,500 2014-12-23 2014-12-24 73410100012014 Udhetim i brendshem Min.Fin.dieta,liste pag.dt.18.12.2014,urdh.sherb.,fat.,plan.aud.14114/1 dt.31.10.2014, autoriz.nr.116426/3 dt.10.12.2014,14626 dt.27.11.2014
  Aparati Ministrise se Financave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 13,500 2014-12-19 2014-12-24 72610100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin.honor.Kom.Aud.Brend.liste pag.dt.18.12.2014 shk.17207 dt.12.12.2014,p.v.nr.3 dt.11.04.2014,vend.nr.3 dt.15.04.2014,p.verb.nr.4 dt.02.09.2014 vendim nr.4 dt.05.09.2014,urdh.11 dt.14.01.2014,deklarate nr.9362 dt.24.06.2014
  Zyra e Punes Tirane (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 156,288 2014-12-24 2014-12-24 59810250352014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) ZYRA E PUNES. lik paga sipas VKM per nxitje punesimi "Communication Progress" Urdh dt 11.12.2014
  Mini Bashkia 10 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 2,962,400 2014-12-24 2014-12-24 24621011352014 Pagese paaftesie Min Bashkia 10 lik invalidvend prefekt 5970/1 dt 23.12.2014 VKB nr 20 dt 15.12.2014
  Aparati i Ministrise se Brendshme (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 15,400 2014-12-23 2014-12-24 65710160012014 Shtesa page te tjera 1016001,Aparati Min.Brend.pagese pjesemarje ne KKT, liste pagese , shkrese nr 1584/03 dt 21.11.14
  Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 107,450 2014-12-23 2014-12-24 85910120012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese 1012001, MIN KLUTURES, 40% kont.3860 dt.29.08.14 urdher 153 dt.30.06.14 pika 9
  Agjensia Kombetare e provimeve te vleresimit (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 292,680 2014-12-23 2014-12-24 27510110552014 Shpenzime per honorare AKP HONORARE URDH 6687 DT 22.12.2014 BORDERO
  Avokati i Shtetit (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 3,800 2014-12-23 2014-12-24 38510140582014 Udhetim i brendshem avokati i shtetit, Dieta,urdher nr 210 dt 23.12.2014 listpagese
  Agjensia Kombetare e provimeve te vleresimit (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 58,680 2014-12-23 2014-12-24 26810110552014 Shpenzime per honorare AKP HONORARE URDH 6687 DT 22.12.2014 BORDERO
  Autoriteti i konkurrences (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 43,591 2014-12-23 2014-12-24 24010770012014 Sherbime te tjera AUTORITETI I KONKURENCES PERKTHIME URDH 92 DT. 19.12.2014 BORDERO
  Federata Shqiptare Sportit per të gjithë INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 18,000 2014-12-23 2014-12-24 1610112292014 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Federat. Shqipt.Sporti per te gjithe paga "Java Europiane "urdh 589 dt 18.12.20141 bord 23.12.2014
  Bashkia Berat (0202) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Berat 8,583,750 2014-12-22 2014-12-23 74321020012014 Pagese paaftesie Bashkia Berat 2102001,paaftesi kujdestari Dhjetor 2014
  Bashkia Berat (0202) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Berat 2,553,400 2014-12-22 2014-12-23 74421020012014 Pagese paaftesie Bashkia Berat 2102001,paraplegjik, kujdestari Dhjetor 2014
  Bashkia Berat (0202) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Berat 4,230,825 2014-12-22 2014-12-23 74521020012014 Pagese paaftesie Bashkia Berat 2102001,verberi, kujdestari Dhjetor 2014
  Bashkia Durres (0707) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Durres 5,862,400 2014-12-23 2014-12-23 67121070012014 Pagese paaftesie 2107001 BASHKIA DURRES LIK INVALID PUNE DHJETOR 2014