treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA All 2,704,442,641.00 2,866 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Bashkia Korce (1515) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Korçe 4,772,313 2014-12-18 2014-12-18 77021220012014 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar BASHKIA KORCE PAGESE PRINCIPIALI TE KREDISE PROJK.NDERTIMI I BANESAVE ME QELLIM SOCIAL TE FINANCUAR NGA CEB DEPOZITE QEVERIE AL8910111008000000002111001E
  Drejtoria Arsimore Shkoder (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 23,400 2014-12-17 2014-12-18 30610110332014 Shpenzime per honorare 1011033 DREJTORIA ARSIMORE SHKODER PAGESE HONORARE PER FESTIVALIN E FEMIJEVE SHKODER PER 1 PERSON
  Mini Bashkia 4 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 1,860,900 2014-12-17 2014-12-18 18821011342014 Ndihme ekonomike Min Bashkia 4 Ndihma ekonomike nentor 2014 Vend Min Punes nr 11 dt 0112.2014,listepag nen tor t2014
  Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 105,300 2014-12-17 2014-12-18 16210870142014 Kosto e trajnimit dhe seminareve SHKOLLA SHQIP ADMIN PUBLIKE lik eksperte kontr 67-77 dt 15.10.2014--3.11.2014 listepagese
  Perfaqsite Diplomatike (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 2,773,588 2014-12-16 2014-12-18 60410150022014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna PERF DIPLOMATIKE vendim gjyqi ne favor te Genti Bendo Vendim gjykate nr. 1959,dt.02.03.2012
  Keshilli Kombetar i Kontabilitetit (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 27,000 2014-12-16 2014-12-18 14810820012014 Shpenzime per honorare 1082001 K.Kombetar Kontabilitetit HONORAR, URDHER 19 D 16/12/14,LIST PAGESE 2014
  Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Tirane (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 8,964 2014-12-16 2014-12-18 14710161002014 Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta 1016100,Drejt Rajon.per Kuf.dhe Migracionin pagese turne dyta e treta, liste pagese nentor 2014
  Qendra Ekonomike Arsimit (0202) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Berat 4,453 2014-12-16 2014-12-17 26921020052014 Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat Drejtoria Ekonomike e Arsimit 2102005 kthim paradhenie
  Drejtoria Rajonale Tatimore Fier (0909) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Fier 8,000 2014-12-17 2014-12-17 24810100492014 Udhetim i brendshem Tatimet 1010049 dieta
  Spitali Korce (1515) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Korçe 63,500 2014-12-16 2014-12-17 78410130192014 Shtesa page te tjera SPITALI KORCE (1013019) KOMPENSIM ENERGJIE ELEKTRIKE
  Bashkia Lezhe (2020) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Lezhe 1,913,200 2014-12-16 2014-12-17 63621270012014 Pagese paaftesie BASHKIA LEZHE PAG NDIHME EKON NENTOR 2014
  Zyra e Punes Shkoder (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 11,000 2014-12-16 2014-12-17 54310250332014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) 1025033 ZYRA PUNES SHKODER NXITJE PUNESIMI PAGE PER 1 PERSON SUBJEKTI MODA TELI S
  Bashkia Shkoder (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 30,000 2014-12-16 2014-12-17 82921410012014 Te tjera transferta tek individet BASHKIA SHKODER shperblim lindje per deklrim ne afat 6 persona
  Mini Bashkia 6 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 2,114,880 2014-12-16 2014-12-17 32421011402014 Ndihme ekonomike Min Bashk Nr 6 Ndih ekonomike vend 11 dt 01.12.2014 konf 5876/1 dt 16.12.2014
  Aparati i Akademise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 13,500 2014-12-16 2014-12-17 45810220012014 Te tjera transferta tek individet 606 AKADEMIA E SHKENCAVE paga per titull akademik 1-15 dhjetor 2014, VKM 399 DT 27.03.2008;VKM 787 DT 24.09.2010,BORDERO dhjetor 2014 nr punonjsve pl 60/fakt 1
  Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 958,044 2014-12-16 2014-12-17 63410140012014 Te tjera transferta tek individet MINISTRIA E DREJTESISE Page liste pritje dhjetor 2014 shkrese MIn.Fin 1431/2 dt.10.02.14
  Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 857,629 2014-12-16 2014-12-17 103810100392014 Shpenzime gjyqesore DREJT PERGJ TATIMEVE . lik vend gjyqesor per E Levanaj, urdher lik dt 15.12.2014, listpag dt 15.12.2014, vendime te vitit 2014
  Zyra e Punes Elbasan (0808) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Elbasan 68,376 2014-12-15 2014-12-16 27210250082014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Zyra e punes Paga nxitje perfitues europa
  Zyra e Punes Elbasan (0808) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Elbasan 19,536 2014-12-15 2014-12-16 26910250082014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Zyra e punes elbasan paga nxitje punesimi perfitues subjekti europa
  Zyra e Punes Gjirokaster (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 117,216 2014-12-16 2014-12-16 232250112014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Z.R.PUNESIMIT 1025011, paga per pjesemaresit ne programin "shtypshkronja Argjiro", liste pagesa nentor 2014