treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA All 2,704,442,641.00 2,866 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Zyra e Punes Shkoder (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 7,000 2014-12-24 2014-12-26 59410250332014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) 1025033 ZYRA PUNES NXITJE PUNESIMI PAGE PER 1 PERSON MODA TELI S
  Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 158,301 2014-12-21 2014-12-26 156210060542014 Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve ARSH - Shkresa Nr 5995/2 dt 12.12.14 VKM 846 dt 03.12.14 Shpronesim Segmenti "Plepa - Kavaje - Rrogozhine
  Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 20,562 2014-12-25 2014-12-26 54110130012014 Sherbime telefonike Ministria shendetesise Ribursim telefoni M Ekonomi korrik-tetor 2014 shkrese dt. 22.12.2014
  Aparati Ministrise Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 190,350 2014-12-24 2014-12-26 90110120012014 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese 1012001, MIN KLUTURES,projekt urhder 180 dt.30.07.14 vend.kolegjiumi 3389/2 dt.08.10.14 urdher 180.2 dt.10.10.14 Dhjetor 2014
  Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 1,390,800 2014-12-24 2014-12-26 67510140012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna MINISTRIA E DREJTESISE Vendim gjyqesor Matilda Hoxha,vend nr 5825 dt 11.05.2012
  Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 30,000 2014-12-24 2014-12-26 52710130012014 Te tjera transferta tek individet Ministria shendetesise ribursimi shpenzime transporti nendor dhjetor shkrese 17.12.2014
  Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 84,942 2014-12-25 2014-12-26 56810130012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Ministria shendetesise perkthim dokumentaioni kontr.36 dt. 26.02.2014 listpagese dt. 20.12.2014
  Mini Bashkia 3 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 1,704,000 2014-12-26 2014-12-26 23521011392014 Ndihme ekonomike Min Bashk Nr.3 Lik shperblim paaftesi dhe ndihme vend 861 dt 17.12.2014
  Qendra kombetare e akreditimit dhe kontrollit te cilesise te institucioneve shendetsore (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 18,000 2014-12-24 2014-12-26 16410130632014 Shpenzime per honorare 602QKSCAISH honorare,urdher nr.259/2 dt. 24.12.2014 pv 259/1 dt. 16.12.2014 vkm 315 dt. 23.03.2011
  Autoriteti Rrugor Shqiptar (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 43,200 2014-12-23 2014-12-26 159910060542014 Shpenzime per honorare ARRSH Shkresa Nr. 8611/1 Dt 11.12.14 mbi pagesen e komisionit per anetaret e Bordit Sipas VKM Nr. 621 dt 24.09.14 dhe VKM 418 Dt 27.06.12
  ALUIZNI - Drejtoria e Pergjithshme + Tirana (3) (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 33,500 2014-12-24 2014-12-26 21910940022014 Udhetim i brendshem Drejt.Pergjith.Aluiznit lik dieta nentor-dhjetor,autoriz nr 146/1 dt 17.10.2013,listepagesa tetor-nentor-dhjetor
  Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 250,115 2014-12-24 2014-12-26 29610760012014 Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna ILDKP lik vendim gjyqi ,Kozeta Ndoi,vendim gjykate 5716dt 11.10.2014,vend KSHC nr 162 dt 22.07.2014,vend 705 dt 24.2.2014
  Mini Bashkia 3 (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 940,000 2014-12-24 2014-12-26 23421011392014 Grant per femije te lindur Min Bashk Nr 3 Lik shperblim lindje akt marveshje 2750 dt 24.12.2014
  Aparati Ministrise se Shendetesise (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 22,500 2014-12-25 2014-12-26 57310130012014 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Ministria shendetesise perkthim dokumentaioni kontr.5502 dt. 19.09.2014 listpagese dt. 20.12.2014
  Gjykata e rrethit Durres (0707) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Durres 5,400 2014-12-23 2014-12-24 37910290152014 Shpenzime gjyqesore TDO 0707/GJYK. RRETHIT /KOD. 1029015/PAGESA PSIKOLOGU PER DIANA GOGO
  Universitet "E. Çabej", Gjirokaster (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 64,800 2014-12-23 2014-12-24 55110111082014 Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet 1011108 UNIVERSITETI GJIROKASTER SHPENZIME PER ANETARE KESHILLI LISTE PAGESE
  Bashkia Gjirokaster (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 5,153,350 2014-12-24 2014-12-24 5551150012014 Pagese paaftesie BASHKIA GJIROKASTER 2115001 , INVALIDET DHJETOR 2014, LISTE PAGESE
  Drejtoria Arsimore Gjirokaster (1111) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Gjirokaster 3,136 2014-12-23 2014-12-24 43310110112014 Udhetim i brendshem 1011011 DAR GJIROKASTER TRANSPORT MESUES DHJETOR 2014 LISTE PAGESE
  Zyra e Punes Shkoder (3333) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Shkoder 58,608 2014-12-24 2014-12-24 59610250332014 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) ZYRA PUNES SHKODER NXITJE PUNESIMI PAGE PER 6 PERSONA SUBJEKTI PISHA
  Aparati Ministrise se Financave (3535) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA Tirane 46,800 2014-12-23 2014-12-24 72910100012014 Shpenzime per honorare Min.Fin.honor.proc.kualif.aud.v.2014(mbikqyresit dhe korrigjuesit) liste pag.dt.19.12.2014 shk.17339 dt.15.12.2014,14813 dt.28.10.2014,16989 dt.09.12.2014,vend.nr.8 dt.29.10.2014,nr.12 dt.09.12.2014,shkr.17338 dt.15.12.2014, vend.11 dt.21.1