Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 64)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Dorian XHELILI Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës -Kanalizime sh.a, Vlorë
Dorina BEJKO Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Pogradec - Prokuroria e Rrethit Pogradec
Dorina CINARI Zv/ministër Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Dorjan TAFILAJ Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Korçë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Drini PALI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durres - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Durres - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durres
Dritan AGOLLI Drejtor Bashkia Tiranë
Dritan BANUSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit Gjirokastër
Dritan BICI Deputet Legjislatura IX - Kryebashkiak Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Gramsh
Dritan CAKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane
Dritan DEMIRAJ Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Dritan GINA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Lushnnje - Prokuroria Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Dritan GRIPSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat
Dritan HALLUNAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda
Dritan HASANI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet - Gjykata e Shkallës së Parë Fier
Dritan LELI Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Vlorë - Bashkia Vlorë
Dritan MARKU Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Dritan NUSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Tiranë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Dritan PEKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë
Dritan PRENÇI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tropojë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin - Prokuroria Kukës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kukës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Sarandë - Prokuroria Tropojë
Dritan RRESHKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Dritan TOLA Ambasador - Ambasador Ambasada Shqiptare në Francë - Ambasada Shqiptare në Francë
Durim BEDINI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Elbasan - Prokuroria e Rrethit Kavajë
Durim RROSHI Kryebashkiak 2015 Bashkia Memaliaj
Dylaver SHIMAJ Drejtor i Policisë së Shtetit Policia Dibër