Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 58)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Dritan BICI Deputet Legjislatura IX - Kryebashkiak Kuvendi i Shqipërisë - Bashkia Gramsh
Dritan CAKA Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Dritan HALLUNAJ Anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë - Anëtarë i KLGJ-së - Gjyqtar Këshilli i Lartë i Drejtësisë - Këshilli i Lartë Gjyqësor - Gjykata e shkalles se Pare për Krimet e Rënda
Dritan PRENÇI Oficer i Policisë Gjyqsore - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria Tropojë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tiranë - Prokuroria Tropojë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Sarandë - Prokuroria Kukës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Kukës
Dritan TOLA Ambasador - Ambasador Ambasada Shqiptare në Francë - Ambasada Shqiptare në Francë
Dritan AGOLLI Drejtor Ekzekutiv Bashkia Tiranë
Dritan BANUSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit Gjirokastër
Dritan DEMIRAJ Këshilli i Ministrave Këshilli i Ministrave
Dritan GINA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Lushnnje - Prokuroria Durrës
Dritan GRIPSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat - Prokuroria Elbasan - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës
Dritan LELI Kryebashkiak 2015 - Kryebashkiak 2019-2023 Bashkia Vlorë - Bashkia Vlorë
Dritan MARKU Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Dritan NUSHI Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane - Prokuroria Tiranë
Dritan PEKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Apelit Tiranë
Dritan RRESHKA Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Durim BEDINI Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Kavajë - Prokuroria e Rrethit Elbasan
Durim RROSHI Kryebashkiak 2015 Bashkia Memaliaj
Dylaver SHIMAJ Drejtor i Policisë së Shtetit Policia Dibër