treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 22,719,240.00 253 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) DEA SECURITY Tirane 4,492 2014-09-22 2014-09-22 29610870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 244 dt 14.08.2014,vend KPP nr 443/2014 dt 04.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) TREZHNJEVA Tirane 4,123 2014-09-22 2014-09-22 29210870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 241 dt 11.08.2014,vend KPP nr 432/2014 dt 30.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALBDESIGN Tirane 39,984 2014-09-22 2014-09-22 29910870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 250 dt 18.08.2014,vend KPP nr 455/2014 dt 06.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) N. S.S (NDREU SECURITY SERVICES) Tirane 42,035 2014-09-22 2014-09-22 28810870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 263 dt 01.09.2014,vend KPP nr 482/2014 dt 15.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) NIKA Tirane 230,823 2014-09-22 2014-09-22 28410870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 234 dt 05.08.2014,vend KPP nr 424/2014 dt 25.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) "SSX" Tirane 81,435 2014-09-22 2014-09-22 28710870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 233-258 dt 01.09.2014,vend KPP nr 473/2014 dt 12.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) MIQESIA SH.P.K. Tirane 29,268 2014-09-22 2014-09-22 28910870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 242 dt 11.08.2014,vend KPP nr 435/2014 dt 31.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALDOK Tirane 5,000 2014-09-22 2014-09-22 29010870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 249 dt 15.08.2014,vend KPP nr 454/2014 dt 05.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) SAER MEDICAL Tirane 11,548 2014-09-22 2014-09-22 29110870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 252 dt 18.08.2014,vend KPP nr 461/2014 dt 07.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) FISHNET SECURITY Tirane 7,500 2014-09-22 2014-09-22 29810870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 259 dt 01.09.2014,vend KPP nr 473/2014 dt 12.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) FERIT MYFTARI Tirane 4,584 2014-09-22 2014-09-22 29510870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 248 dt 15.08.2014,vend KPP nr 453/2014 dt 05.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 10,417 2014-09-22 2014-09-22 28510870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 236 dt 05.08.2014,vend KPP nr 426/2014 dt 25.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ATLANTIK 3 Tirane 27,771 2014-09-05 2014-09-08 273 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek ,urdh 221 dt 31.07.2014,vend KPP nr 395/2014 dt 17.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) DEA SECURITY Tirane 14,071 2014-09-03 2014-09-04 266 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lik kthim te ardhurash,urdher brendshem nr 212,220 dt 29+31..07.2014,,VKPP nr 393+403/2014 dt 16.+21.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) SHERBIMI PERMBARIMOR ZIG Tirane 17,261 2014-09-03 2014-09-04 278 1087010 2014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik ndalese ne page per Znj.Kadiu ,urdh 129/4dt 1.09.2014,
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) BALLAZHI Tirane 9,128 2014-09-03 2014-09-03 276 1087010 2014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek ,urdh 223 dt 31.07.2014,vend KPP nr 403/2014 dt 21.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) COMPANY RIVIERA 2008 Tirane 97,081 2014-09-03 2014-09-03 258 1087010 2014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek ,urdh 197 dt 14.07.2014, vendim KPP nr 362/2014 dt 03.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) T A U L A N T I Tirane 5,159 2014-09-03 2014-09-03 271 1087010 2014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek ,urdh 216 dt 31.07.2014,vend KPP nr 399/2014 dt 21.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) FISHNET SECURITY Tirane 9,128 2014-09-03 2014-09-03 275 1087010 2014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek ,urdh 218 dt 31.07.2014,vend KPP nr 403/2014 dt 21.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ATLANTIK 3 Tirane 27,771 2014-09-03 2014-09-03 273 1087010 2014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek ,urdh 221 dt 31.07.2014,vend KPP nr 395/2014 dt 17.07.2014