treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 22,719,240.00 253 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Kuvendi Popullor (3535) AUDIOPRO Tirane 17,844 2014-12-29 2014-12-29 103110020012014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kuvendi Pagese 5% Blerje sistem fonie,pv nr 4121 dt 24.12.2014
  Kuvendi Popullor (3535) SULOLLARI Tirane 5,832 2014-12-29 2014-12-29 103210020012014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kuvendi Pagese 5% kondicioner ajri,PV 23.12.14 kerkese 4093 dt 22.12.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) MEKTRIN MOTORS Tirane 195,823 2014-12-24 2014-12-26 41910870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 1087010 Kom Prok Publik lik kthim te ardh ,urdh brendsh 342 dt 8.12.2014,vendim KPP nr 614/2014 dt 27.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) INFOSOFT SYSTEM Tirane 506,300 2014-12-22 2014-12-23 414108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 341,dt 08.12.2014,vendim KPP 613/2014 dt 27.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) B360 Tirane 153,933 2014-12-22 2014-12-23 416108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 344,dt 12.12.2014,vendim KPP 619/2014 dt 02.12.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) AGRI CONSTRUKSION Tirane 923,858 2014-12-22 2014-12-23 413108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 340,dt 08.12.2014,vendim KPP 612/2014 dt 26.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALDOK Tirane 73,126 2014-12-22 2014-12-23 415108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 343,dt 11.12.2014,vendim KPP 617/2014 dt 01.12.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) NAZERI 2000 Tirane 8,303 2014-12-22 2014-12-23 417108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 346,dt 15.12.2014,vendim KPP 620/2014 dt 03.12.2014
  Bashkia Vore (3535) SENKA Tirane 2,050,612 2014-12-19 2014-12-22 28721650012014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Bashkia Vore Lik.5% ujesjelles Vore-Gjokaj-Picar-Dedej va kont.145/3 dt.12.10.2012 njof.fit.154/1 dt.10.09.2012 njof. kont. permb.145/2 dt.02.08.12 app.13 gusht12 app24gusht12 relac11dt.03.0314sit.4dt.01.03.14.14fat.73dt.01.03.
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) SH.R.S.F "SNAJPER SECURITY" SH.P.K Tirane 15,500 2014-12-18 2014-12-19 402108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 330,dt 24.11.2014,vendim KPP 599/2014 dt 12.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) B360 Tirane 182,325 2014-12-18 2014-12-19 404108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 332,dt 24.11.2014,vendim KPP 601/2014 dt 12.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) A.E.K.SECURITY Tirane 79,759 2014-12-18 2014-12-19 400108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 336,dt 01.12.2014,vendim KPP 604/2014 dt 20.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) EURO-TEAM SH.P.K Tirane 2,856 2014-12-18 2014-12-19 403108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 334,dt 01.12.2014,vendim KPP 602/2014 dt 20.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) KEVENJO Tirane 15,500 2014-12-18 2014-12-19 399108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 329,dt 24.11.2014,vendim KPP 599/2014 dt 12.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) PASTRIME SILVIO Tirane 20,834 2014-12-18 2014-12-19 408108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 331,dt 24.11.2014,vendim KPP 600/2014 dt 12.11.2014
  Prokuroria e rrethit TIrane (3535) ELTON BROSHKA Tirane 24,350 2014-12-17 2014-12-19 21510280022014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466,Prokuroria e Rrethit Tirane KTHIM SEKUESTRO, VENDIM GJYQI 71 D 17/7/14,URDHER SEK 11/11/14,LIST PAGESE 2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) TOP-OIL Tirane 2,135 2014-12-18 2014-12-19 405108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 335,dt 01.12.2014,vendim KPP 603/2014 dt 20.11.2014
  Universiteti i Tiranes (3535) ERZENI/SH Tirane 3,083,244 2014-12-18 2014-12-19 37710110392014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala UT Rektorati rikostruksion 5%granci urdh 3770/1 dt 16.12.2014 pv 12.12.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) DEA SECURITY Tirane 79,759 2014-12-18 2014-12-19 401108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 337,dt 01.12.2014,vendim KPP604/2014 dt 20.11.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) JORI Tirane 39,240 2014-12-17 2014-12-18 390108701020104 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466 Kom Prok Publik kthim te ardh op ek U brend nr 323,dt 19.11.2014,vendim KPP 591/2014 dt 05.11.2014