treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 22,719,240.00 253 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALBERT GOLEMI Tirane 6,519 2014-07-23 2014-07-24 225 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat urdher brend 66 dt 14.04.20104 vend KPP nr 120/2014 dt 02.04.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) SHKEMBI Tirane 5,220 2014-07-23 2014-07-24 218 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat urdher brend 180 dt 07.07.2014,vend KPP nr 341/2014 dt 25.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) EUROGJICI - SECURITY Tirane 48,805 2014-07-23 2014-07-24 212 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat urdher brend 166 dt 23.06.2014,vend KPP nr 303/2014 dt 12.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) BNT ELECTRONIC`S Tirane 8,959 2014-07-23 2014-07-24 216 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat urdher brend 172 dt 30.06.2014,vend KPP nr 314/2014 dt 18.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ERGES MAT Tirane 17,750 2014-07-23 2014-07-23 209 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat urdher brend 168 dt 27.06.2014,vend KPP nr 306/2014 dt 17.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) IVA / VLORE Tirane 7,765 2014-07-07 2014-07-09 193 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 165 dt 23.06.2014,vend KPP nr 301/20104 dt 11.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) DELIA IMPEX Tirane 4,167 2014-07-07 2014-07-08 197 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 160 dt 16.06.2014,vend KPP nr 283/2014 dt 04.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALES Tirane 5,263 2014-07-07 2014-07-08 203 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 158 dt 13.06.2014,vend KPP nr 280/2014 dt 03.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) A.E.K.SECURITY Tirane 9,717 2014-07-08 2014-07-08 184 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 117 dt 16.05.2014,vend KPP nr 720/20104 dt 06.05.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) " FLENARB" Tirane 177,735 2014-07-08 2014-07-08 190 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 152 dt 09.06.2014,vend KPP nr 259/20104 dt 28.05.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) NAZERI 2000 Tirane 5,989 2014-07-07 2014-07-08 187 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 150 dt 09.06.2014,vend KPP nr 257/2014 dt 27.05.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) EUROGJICI - SECURITY Tirane 5,645 2014-07-07 2014-07-08 194 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 155 dt 12.06.2014,vend KPP nr 275/20104 dt 02.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ADEL CO Tirane 34,456 2014-07-07 2014-07-08 185 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 162 dt 20.06.2014,vend KPP nr 236/3/20104 dt 10.05.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) FIRDEUS SECURITY Tirane 9,250 2014-07-08 2014-07-08 196 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 161 dt 16.06.2014,vend KPP nr 286/20104 dt 04.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) "A-2000" Tirane 177,735 2014-07-07 2014-07-08 188 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 151 dt 09.06.2014,vend KPP nr 259/2014 dt 28.05.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) " VASO - SECURITY " Tirane 5,263 2014-07-07 2014-07-08 191 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 159 dt 13.06.2014,vend KPP nr 280 /2014 dt 03.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) A.K.F. PETROLEUM Tirane 10,000 2014-07-07 2014-07-08 192 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 156 dt 12.06.2014,vend KPP nr 276/20104 dt 2.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALBDESIGN Tirane 10,000 2014-07-07 2014-07-08 195 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 163 dt 20.06.2014,vend KPP nr 294/2014 dt 10.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALSTEZO(J63208420N) Tirane 22,417 2014-07-07 2014-07-08 189 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 154+164 dt 12.06.2014,vend KPP nr 272+295 /2014 dt 10.06.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) AULONA-POL-1 Tirane 11,671 2014-07-07 2014-07-08 198 10870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik kthim operat teknik urdher brend 149 dt 5.06.2014,vend KPP nr 988/2014 dt 05.06.2014