treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 22,719,240.00 253 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ELKRI / SARANDE (J74818825K) Tirane 16,750 2014-05-26 2014-05-27 12710870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 13.3.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) M Y R T O SECURITY Tirane 33,683 2014-05-26 2014-05-27 12610870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 2.5.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) "SSX" Tirane 19,950 2014-05-26 2014-05-27 12110870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 22.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ''EXPO VISION ALBANIA'' SHPK Tirane 18,863 2014-05-26 2014-05-27 13310870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 28.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) LEL Tirane 24,757 2014-05-26 2014-05-27 11810870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 25.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) "A-2000" Tirane 22,332 2014-05-26 2014-05-27 12210870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 28.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) EUROGJICI - SECURITY Tirane 64,225 2014-05-26 2014-05-27 11310870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 22.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) NAZERI 2000 Tirane 38,177 2014-05-26 2014-05-27 11510870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 22.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) HOXHA Tirane 6,398 2014-05-26 2014-05-27 11710870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 22.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) MASEL SECURITY Tirane 25,288 2014-05-26 2014-05-27 13010870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 22.5.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) PROQUAL Tirane 3,500 2014-05-26 2014-05-27 12410870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 02.05.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) TREZHNJEVA Tirane 33,047 2014-05-26 2014-05-27 12010870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 22.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) S I G U R I A Tirane 9,459 2014-05-26 2014-05-27 11910870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim shume e dapozituar sh 02.5.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALBITAL - CANON Tirane 11,492 2014-05-13 2014-05-14 10810870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim te ardhurave sh 21.4.2014 v 9.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) MIQESIA SH.P.K. Tirane 38,000 2014-05-13 2014-05-13 10610870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim te ardhurave sh 25.3.2014 vendim 13.3.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) IVA / VLORE Tirane 14,196 2014-05-13 2014-05-13 10710870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 602 kom prok publik kthim te ardhurave sh 14.4.2014 v 2.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) A.E.S Tirane 4,547 2014-04-30 2014-05-02 9910870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 600 kom prok publik kthim te ardhura sh 14.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) GRAND SECURITY Tirane 15,450 2014-04-30 2014-05-02 9710870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 600 kom prok publik kthim te ardhura sh 21.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ''EXPO VISION ALBANIA'' SHPK Tirane 14,747 2014-04-30 2014-04-30 9510870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 600 kom prok publik kthim te ardhura sh 14.4.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) NAZERI 2000 Tirane 30,064 2014-04-29 2014-04-30 9110870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 600 kom prok publik kthim te ardhura sh 11.4.2014