treasuryHeader

treasuryBranch:

budgetInst:

beneficiary:

payment_reason:

transact_val:

treasuryDesc:

 • treasuryDes1
 • treasuryDes2
 • treasuryDes3
 • treasuryDes4
 • treasuryDes5
 • treasuryDes6

 • instList
 • supplierList
 • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
 • * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.

  summaryRes

  budgetInst beneficiary treasuryBranch transact_val_tot transact_count valueInterval intervalByRegDate intervalByExecDate
  All All All 22,719,240.00 253 All => =>

  transactions

  budgetInst beneficiary treasuryBranch val regDate execDate receiptNo payment_reason receiptDesc
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) SAJMIRI - AL Tirane 4,920 2014-10-13 2014-10-13 31910870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 138 dt 23.05.2014,Vendim KPP nr 468/4 dt 13.05.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) "IRIDIANI &KADELI" Tirane 4,167 2014-10-10 2014-10-13 33110870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 285 dt 26.09.2014,Vendim KPP nr 526/2014 dt 16.09.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) TREZHNJEVA Tirane 8,598 2014-10-10 2014-10-13 32810870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 271 dt 12.09.2014,Vendim KPP nr 494/2014 dt 02.09.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) NAZERI 2000 Tirane 47,797 2014-10-10 2014-10-10 32610870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 288 dt 29.09.2014,Vendim KPP nr 532/2014 dt 17.09.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) REJ Tirane 830,744 2014-10-10 2014-10-10 32010870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 277 dt 15.09.2014,Vendim KPP nr 507/2014 dt 08.09.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) SH.R.S.F "SNAJPER SECURITY" SH.P.K Tirane 9,170 2014-10-10 2014-10-10 32310870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 272 dt 12.09.2014,Vendim KPP nr 498/2014 dt 02.09.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) GRUP-4 Tirane 10,500 2014-10-10 2014-10-10 31810870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 257 dt 01.09.2014,Vendim KPP nr 472/2014 dt 12.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) KEVENJO Tirane 9,170 2014-10-10 2014-10-10 32510870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik, kthim te ardhurave,urdher brend 273 dt 12.09.2014,Vendim KPP nr 498/2014 dt 02.09.2014
  Prokuroria e rrethit TIrane (3535) DRITAN RICA Tirane 9,200 2014-10-03 2014-10-06 14710280022014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala 466, Prokuroria e Rrethit Tirane kthim sekuestro vgjykate 758/2012,urdher 10/12/12
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ANAKONDA Tirane 7,153 2014-09-22 2014-09-23 28310870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 238 dt 11.08.2014,vend KPP nr 430/2014 dt 30.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) HOXHA Tirane 7,050 2014-09-22 2014-09-23 30210870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 245 dt 14.08.2014,vend KPP nr 445/2014 dt 04.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) BAMI Tirane 558,521 2014-09-22 2014-09-23 29710870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik 466,lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 251 dt 18.08.2014,vend KPP nr 459/2014 dt 07.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) "SAFE" / TIRANE Tirane 4,375 2014-09-22 2014-09-23 30010870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 254 dt 18.08.2014,vend KPP nr 469/2014 dt 08.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCION Tirane 522,167 2014-09-22 2014-09-23 28610870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 231 dt 04.08.2014,vend KPP nr 243/2014 dt 11.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) EUROGJICI - SECURITY Tirane 148,985 2014-09-22 2014-09-23 28110870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 232 dt 04.08.2014,vend KPP nr 415/2014 dt 23.07.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) T.T.A ALBA - LAM Tirane 923,369 2014-09-22 2014-09-23 30510870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik 466,lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 264 dt 01.09.2014,vend KPP nr 485/2014 dt 20.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) GENIUS SHPK Tirane 10,500 2014-09-22 2014-09-23 30410870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 265 dt 01.09.2014,vend KPP nr 486/2014 dt 21.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) NAZERI 2000 Tirane 9,170 2014-09-22 2014-09-23 30110870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 260 dt 1.09.2014,vend KPP nr 475/2014 dt 13.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) A.E.K.SECURITY Tirane 7,844 2014-09-22 2014-09-23 30310870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 261 dt 01.09.2014,vend KPP nr 476/2014 dt 14.08.2014
  Komisioni i Prokurimit Publik (3535) B-93 Tirane 449,004 2014-09-22 2014-09-23 29310870102014 Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala Kom Prok Publik lkthim te ardhurash, ,urdher brendshem nr 237 dt 11.08.2014,vend KPP nr 428/2014 dt 30.07.2014