Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si drejtore e Përgjithshme e AKKP-së, rroga dhjetor 2013, 109 788 lekë.
2) Të ardhura si drejtore Kabineti në PSSH, për periudhën 1 janar - 8 nëntor, 797 550 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura si security, nga ambasada italiane, për periudhën 1 janar- 8 nëntor 450 000 lekë.
2) Bashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura nga paga si security pranë ambasadës italine, rroga dhjetor 2013, 45 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, krijuar në janar 2011, gjendja në dt. 08.11.2013 nga pagesat dhe shërblimet si pedagoge në fakultetin 'Polis' për muajt prill,maj, qershor plus interesat, ishte 276 644.74 lekë, bëhet 200 366.61 lekë.
2) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar me kursime nga paga si e punësuar në Bashkinë e TIranës, ishte 269.19 lekë, bëhet 323.25 lekë.
3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar nga punëdhënësit Bashkia Tiranë, Partia Socialiste dhe AKKP, gjendja në 08.11.2013, ishte 84 597 lekë, bëhet 21 515.71 lekë.
4) Pagesa e këstit të qirasë financiare për veturën 'Opel Antara' sipas kontratës së qirasë financiare leasing, dt. 23.06.2010 midis palëve shoqëria 'Tirana leasing' dhe Artur e Sonila Qato me objekt dhënien me qira financiare të sendit të përzgjedhur nga qiramarrësit pranë furnizuesit sipas shtojcës së kontratës që destinohet të përdoret nga qiramarrës, ishte 6 461 euro në deklarimin e dt. 09.11.2013, bëhet 6 111 euro, pas pagesës së një kësti.Qiraja financiare pjesë e regjimit martesor me bashkëshortin.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc
Nuk ka