Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2009
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblimi i fundvitit 2009, 1 244 300 lekë plus 66 459 lekë pagesa e lejes së zakonshme të pakryer për vitin 2008 plus 80 004 lekë nga pjesëmarrja në mbledhjet e Këshillit Teknik, 35 mbledhje në vitin 2009, 1 390 763 lekë totali.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura nga paga për vitin 2008, si punonjës shërbimi në ambasadën italiane në Tiranë, 540 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2009
expenseDesc
Nuk ka