Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetNuk ka
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga kontrata noteriale e qirasë të apartamentit në Tiranë në pronësi të Sonila Qatos, 30 000 lekë në muaj me afat 1 vit dhe të drejtë rinovimi, shtohen me + 210 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari kursimi 'Futura' në emër të djalit, në një bankë të nivelit të dytë, hapur nga bashkëshorti, zoti Artur Qato, shtuar me plus 183.42 dollarë prej të cilave 3.42 dollarë interesi vjetor dhe 180 dollarë si depozitë cash e derdhur nga kursimet e zotit Artur Qato.
2) Llogari kursimi 'Futura' në emër të djalit, në një bankë të nivelit të dytë, hapur nga Sonila Qato, shtuar me 205.93 dollarë prej të cilave 5.93 dollarë interesi vjetor dhe 200 dollarë depozitë cash e derdhur nga kursimet e zotit Artur Qato.
3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, pakësohet me 13 682.11 lekë.
4) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, shtuar me 10.60 euro, pjesa takuese 50 %.
5) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, shtuar me 135.14 euro, pjesa takuese 50 %.
6) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë, shtohet me 114.86 euro.
7) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë, pakësohet me 10 euro.
8) Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, shtohet me 17.06 lekë, pjesa takuese 50 %.
9) Pronare me 100 % e një apartamenti me sip. 76.8 m2 në Tiranë dhënë përmes kontratës së dhurimit, dt. 27.04.2016 nga prindërit Llambi dhe Fanika Gegprifti, vlera 4 953 600 lekë, vlerësuar sipas pasqyrës llogaritëse e tatimit për kalimin e të drejtës së pronësisë nga ZVRPP Tiranë.
10) Gjendja cash, pakësuar me - 300 000 lekë.
11) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë krijuar me kursime nga paga si e punësuar në Bashkinë e Tiranës, 204.04 lekë.
12) Bashkëshorti, zoti Artur Qato, llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, bëhet 4 741.60 lekë.
13) Bashkëshorti, zoti Artur Qato llogari rrjedhëse, llogari page në një bankë të nivelit të dytë, datë fillimi 30.09.2016, 92 522.29 lekë.
14) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogaria e pagës si Drejtore e Përgjithshme e AKKP-së, bëhet 1 402 929.21 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka