Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura vjetore neto nga paga si Drejtore e Përgjithshme e AKKP-së, 1 296 111 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, zoti Artur Qato, të ardhura vjetore neto nga paga si punonjës security në ambasadën italiane, 540 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari kursimi 'Futura' në emër të djalit, në një bankë të nivelit të dytë, hapur nga bashkëshorti, zoti Artur Qato, 754.82 dollarë.
2) Llogari kursimi 'Futura' në emër të djalit, në një bankë të nivelit të dytë, hapur nga Sonila Qato, 1 307.79 dollarë.
3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, krijuar me kursime dhe nga paga si e punësuar në Bashkinë e Tiranës, 204.04 lekë.
4) Llogari kursimi në një bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, 863.49 euro, zotëron 50 %.
5) Llogari kursimi në në bankë të nivelit të dytë në emër të babait, Llambi Gegprifti ose Sonila Qato, 15 000 euro, zotëron 50 %.
6) Pronare e një pikture me vlerë 450 000 lekë.
7) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, llogari e pagës si drejtore e Përgjithshme e AKKP-së, 489 807.89 lekë.
8) Pagesa e këstit të qirasë financiare për veturën 'Opel Antara' sipas kontratës së qirasë financiare leasing, dt. 23.06.2010 midis palëve shoqëria 'Tirana Leasing' dhe Artur e Sonila Qatos me objekt dhënien me qira financiare të sendit të përzgjedhur nga qiramarrësi pranë furnizuesit sipas shtojcës së kontratës. Janë shlyer 4 001 euro nga 1 janari-31 dhjetor 2014 ndërsa detyrimi pas pagesës së një kësti bëhet 1702 euro. Qiraja financiare pjesë e regjimit martesor me bashkëshortin.
9) Bashkëshorti, zoti Artur Qato, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të niveli të dytë, llogari page nga puna si punonjës security i ambasadës italiane, 84 796.47 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka