Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto me vlerë 756 486 Lek nga paga, shpërblime dhe rimbursim shpenzimesh nga pozicioni si Ministër i Brendshëm.
2) Të ardhura neto me vlerë 970 398 Lek nga paga, shpërblime, komisione të përhershme dhe komisione të përkohshme etj., nga Kuvendi i Shqipërisë.
3) Të ardhura neto me vlerë 180 Euro si rimbursimi fondesh nga udhëtimi në Kroaci nga Komisioni i Ligjeve.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura neto nga interesat me vlerë 18 781 Lek, nga dy depozitat pranë Credins Bank, të çelura përkatësisht në datat 11.12.2013 me afat maturimi 1 vjeçar dhe 18.12.2015 me afat maturimi 1 vjeçar.
Incomes from RentTë ardhura neto për vitin me vlerë 13 770 Euro, nga dhënia me qira e dyqanit në Vlorë për Procredit Bank, sipas kontratës me datë 17.06.2015.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura neto të vitit me vlerë 1 344 167 Lek nga fitimi i realizuar nga ushrimi i aktivitetit të Noterit.
2) Vajza, Znj.Aulona Xhafaj, të ardhura neto me vlerë 745 450 Lek nga paga, shpërblime dhe skemat e kursimit si punonjëse në Intesa San Paolo Bank.
3) Vajza, Znj.Aulona Xhafaj, të ardhura me vlerë 166 544 Lek nga përfitimet nga leja e lindjes.
4) Vajza, Znj.Amantia Xhafaj, të ardhura neto me vlerë 28 268 Euro nga punësimi në PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A Milano.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim me 225 Euro në llogarinë pranë Raiffeisen Bank.
2) Pakësim me 295 203 Lek në llogarinë pranë Credins Bank.
3) Pakësim me 10, 41 Euro në llogarinë në Credins Bans.
4) Pakësim me 11,56 USD në llogarinë në Credins Bank.
5) Shtesë me 13 770 Euro në llogarinë rrjedhëse në Procredit Bank nga qiradhënia, e përshkruar në seksionin Të ardhura nga qiradhënia.
6) Pakësim me 41,25 Euro në llogarinë rrjedhëse në Alpha Bank.
7) Pakësim me 600 Lek në llogarinë rrjedhëse në Alpha Bank.
8) Pakësim me 1 500 000 Lek i gjendjes cash për mbulimin e shpenzimeve.
9) Shlyer shuma prej 32 241 Euro për kredinë për blerje apartamenti ne Tiranë, me vlerë 100 000 Euro dhe afat 15 vjet. Kredia është çelur në datë 18.07.2006 dhe është mbyllur në vitin 2017, njëpjesë e të cilës është paguar nga bashkëshortja (shiko pikën 11.).
10) Bashkëshortja, shtesë me 3 304 250 Lek në llogarinë rrjedhëse në BKT, nga shitja e pronës në Pogradec në bashkëpronësi me të afërm.
11) Bashkëshortja, pakësim me 18 018 Euro i llogarisë rrjedhëse në BKT, për mbylljen e kredisë në emër të Bashkëshortit pranë Alpha Bank.
12) Bashkëshortja, përfituar dy apartamente me sipërfaqe 69 m2 dhe 76 m2 përkatësisht, në datë 16.05.2017 si burim shkëmbim trualli sipas kontratës me datë 06.05.2017.
13) Bashkëshortja, shitje apartamenti me vlerë 3 300 000 Lek, me sipërfaqe 64.5 m2 , i përfituar si shkëmbim trualli sipas kontratës me datë 06.08.2016 dhe kontratës të këmbimit në datë 06.05.2017. Apartmenti është regjistruar pranë ZRPP Pogradec në datë 16.05.2017.
14) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 14 000 Euro nga kthimi i huasë të marrë nga motra e bashkëshortit.
15) Vajza, Znj,Aulona Xhafaj, shtesë me 453 952 Lek në llogarinë rrjedhëse të pagës në Intesa San Paolo Bank.
16) Vajza, Znj.Amantia Xhafaj, pakësim me 10 Euro në llogarinë rrjedhëse në Credins Bank.
17) Vajza, Znj.Amantia Xhafaj, shtesë me 3 752 Euro në llogarinë bankare në Intesa San Paolo Milano.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Subjekti deklaron se ka shlyer shumën prej 3 228 Euro (2907 Euro principal dhe 330Euro interes) për kredinë e marrë nga vajza e Z. Xhafaj për ndjekjen e studimeve në Gjermani, me vlerë 15 000 Euro dhe afat 5 vjeçar. Data e fillimit të kredisë është 21.12.2015 dhe detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 9 273,58 Euro.