Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 333 208 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura neto për pjesëmarrje në Komisionin e Venecias, 769 euro.
Incomes from bank interestsTë ardhura neto nga interesa të dy depozitave bankare, 31 548 lekë.
Incomes from RentTë ardhura neto nga qiradhënie dyqani në Vlorë, 13 770 euro, tatim në burim i paguar sipas kontratës së qerasë së datës 17.06.2015.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga ushtrimi i veprimtarisë së noteres, 618 050 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga shitje ap. me sip. 96.7 m2, 30 000 euro, bashkëpronare me hallën.
3) Vajza, Aulona Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime, 929 309 lekë.
4) Vajza, Amantia Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërblime pranë PricewaterhouseCoopers S.P.A. Milano, 3 190 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function188%
Others
1) Gjendje llogarisë së Master Card, shtuar me 812 euro, nga rimbursim shpenzimesh për pjesëmarrje në komisionin e Venecias si dhe derdhje personale.
2) Gjendje llogarisë pagës shtuar me 757 240 lekë.
3) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 4 028 euro për pagesa këst kredie.
4) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 12 dollar.
5) Gjendje depozitë bankare çelur më 11.12.13 me afat maturimi 1 vjeçar, shtuar me 10 126 lekë, me të ardhura nga interesa.
6) Gjendje depozitë bankare çelur më 18.12.15 me afat faturimi 1 vjeçar, shtuar me 21 422 lekë, me të ardhura nga interesa.
7) Gjendje llogari bankare shtuar me 13 745 euro, me të ardhura nga qiraja.
8) Gjendje llogari bankare shtuar me 49 euro.
9) Gjendje llogari bankare, pakësuar me 288 008 lekë për pagesa këst kredie.
10) Gjendje para çash, pakësuar me 1 500 000 lekë, për mbulim shpenzimesh.
11) Bashkëshortja, Znj. Mimoza Xhafaj, gjendje llogari bankare shtuar me 29 982 euro, me të ardhura nga shitje prone në Pogradec në bashkëpronësi me të afërm.
12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare shtuar me 6 162 lekë.
13) Bashkëshortja, mbyllur depozitë bankare, 1 006 100 lekë dhe hapur depozitë me të njëjtën shumë në bankë tjetër.
14) Bashkëshortja, shtesë kontrate sipërmarrje më 30.06.2004 sipas së cilës do të përfitohen tre ap. me sip. 89 m2, 77 m2 dhe 70 m2.
15) Vajza, Aulona Xhafaj, gjendje llogarisë së pagës, shtuar me 30 499 lekë.
16) Vajza, Amantia Xhafaj, gjendje llogari bankare, pakësuar me 4 704 euro.
17) Vajza, Amantia Xhafaj, gjendje llogari bankare, shtuar me 100 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shlyer në vitin 2016 -10 257 euro për një kredi për blerje ap. banimi marrë më 18.07.2006 me principal 100 000 euro dhe afat shlyerje 15 vjet, për të cilin më 31 dhjetor mbeten papaguar 30 000 euro.
2) Shlyer në vitin 2016 -3 239 euro për një kredi bankare marrë nga vajza Amantia Xhafaj për ndjekjen e masterit, për të cilën është dorëzanë Z. Xhafaj. Kredia është marrë më 21.12.2015 me principal 15 000 euro dhe afat shlyerje 5 vjet, për të cilën mbeten papaguar më 31 dhjetor 12 181 euro.
3) Bashkëshortja, blerë veturë 200 000 lekë.