Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 317 935 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa bankare, 19 930 lekë.
Incomes from RentTë ardhura nga qira dyqani në Vlorë, 6 441 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga ushtrimi i veprimtarisë së noteres, 963 598 lekë.
2) Vajza, Amantia Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërblimet, 545 964 lekë.
3) Vajza, Aulona Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërblimet nga "Intesa Sanpaolo Bank", 873 208 lekë.
4) Bashkëshortja, të ardhura nga shlyerja e huasë nga vëllai, 1 300 000 lekë.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura nga vendimi i gjykatës së datës 25.06.2015, 1 337 630 lekë.
2) Të ardhura nga shitja e veturës tip Hyundai, 5 000 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function228%
Others
1) Detyrime të papaguara në vlerën 38 480 euro për një kredi për blerje ap. Banimi marrë më 18.07.2006 me principal 100 000 euro dhe afat shlyerje 15 vjet.
2) Vajza, Amantia Xhafaj, detyrime të papaguara në vlerën 15 000 euro për një kredi për studime marrë më 21.12.2015 me principal 15 000 euro dhe afat shlyerje 5 vjet.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, -481 euro.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 995 129 lekë.
5) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7 827 euro.
6) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 593 dollarë.
7) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 055 164 lekë.
8) Celur depozitë bankare, 1 200 000 lekë.
9) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 348 euro.
10) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 000 lekë.
11) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 0.01 euro.
12) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 300 317 euro.
13) Shkëmbyer ap. Banimi në Vlorë me sip. 128 m2 me një tjetër ap. Banimi me sip. 113.4 m2.
14) Vajza, Amantia Xhafaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 4 979 euro.
15) Vajza, Aulona Xhafaj, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 188 479 lekë.
16) Gjendja cash, pakësuar me 1 200 000 lekë.
17) Vajza, Aulona Xhafaj, bashkëpronare me 50% i një veture blerë më 27.07.2015 me cmim blerje 12 500 euro.
18) Bashkëshortja, dhënë hua motrës së bashkëshortit, 14 000 euro.
19) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 32 487 euro.
20) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 222 lekë.
21) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 72 652 lekë.
22) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 124 euro.
23) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 363 895 lekë.
24) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, -37 euro.
25) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 416 lekë.
26) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 2 041 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -6 520 euro për një kredi për blerje ap. Banimi marrë më 18.07.2006 me principal 100 000 euro dhe afat shlyerje 15 vjet.