Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë 2 372 166 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Xhafaj, të ardhura nga paga pranë ISSH, 822 197 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Xhafaj, të ardhura në vlerën 10 855 256 lekë nga shitja e tre apartamenteve me sip. totale 220 .5 m2, në Pogradec, të përfituara me shkëmbim trualli.
3) Znj. Amantia Xhafaj, të ardhura nga paga dhe shpërbimet pranë "Deloitte Albania" për periudhën Tetor-Dhjetor 132 683 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function-
Others
1) Gjendja e llogarive në euro në fund të vitit 7 862 euro.
2) Gjendja e llogarive në lekë në fund të vitit 428 677 lekë.
3) Gjendja e llogarive në dollarë në fund të vitit 616 dollarë.
4) Depozitë bankare në fund të vitit me vlerë 1 001 000 lekë.
5) Bashkëshortja, Znj. Xhafaj, gjendja e llogarisë në fund të vitit 65 521 lekë.
6) Znj. Xhafaj, dhënie huaje me vlerë 6 500 000 lekë një personi të tretë, pa interes, me afat shlyerje Dhjetor, 2014. Burimi: të ardhurat nga shitja e apartamenteve.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Pagesë detyrimi me vlerë 9 162 euro për një kredi bankare të marrë në vitin 2006 për blerje apartamenti.
2) Pagesë detyrimi me vlerë 25 000 euro për shlyerje kredie të marrë për blerje makine.