Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 173)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Adelajda GJUZI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat
Admir THANZA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata Kushtetuese - Gjykata e Lartë
Afërdita MAHO Gjyqtar Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Agim BENDO Gjyqtar Gjykata e Apelit
Ahmet JANGULLI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Shkodër - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Bulqizë
Alaudin MALAJ Gjyqtar Gjykata e Apelit
Albana BOKSI Gjyqtar Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda
Aleksandër MUSKAJ Gjyqtar Gjykata e Lartë
Alkelina GAZIDEDE Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Tiranë - Gjykata e Apelit
Alma AHMETI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës
Alma BRATI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Tiranë
Alma KOLGJOKA Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kruje
Altina NASUFI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Diber - Gjykata e Apelit
Altina XHOXHAJ Gjyqtar Gjykata Kushtetuese
Andi ÇELIKU Gjyqtar Gjykata e Lartë
Andi CIVICI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit Vlorë - Gjykata e Apelit
Anita MICI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Durres - Gjykata e Apelit Durres - Gjykata e Rrethit Shkoder
Arbena AHMETI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje
Ardian DVORANI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardian NUNI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Ardit MUSTAFAJ Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Arjan QAFA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Dibër - Gjykata e Apelit, Tiranë
Arjana FULLANI Gjyqtar Gjykata e Lartë
ARNISA KELLIÇI(GOREZI) Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kruje
Arta DUKA Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë
Artan BROCI Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Apelit - Gjykata e Lartë
Artan CUPI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Mat
Artan HOXHA Gjyqtar Gjykata e Lartë
Artan ZENELI Gjyqtar Gjykata e Lartë
Artur GAXHA Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë, Tiranë - Gjykata e Apelit
Artur KALAJA Gjyqtar Gjykata e Apelit
Artur MALAJ Gjyqtar Gjykata Administrative e Apelit Tirane
Asim VOKSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Astrit FAQOLLI Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tiranë
Astrit HAXHIALUSHI Gjyqtar Gjykata e Apelit
Astrit KALAJA Gjyqtar Gjykata e Apelit Shkoder
Atalanta ZEQIRAJ Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë
Avni SEJDI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mirditë - Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë - Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë
Bari SHYTI Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar - Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër - Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës - Gjykatën Administrative e Apelit Tiranë - Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Bulqizë
Bashkim DEDJA Gjyqtar Gjykata Kushtetuese