Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat vjetore neto nga paga, 1 481 917 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, të ardhura vjetore neto nga paga, 3 785 836 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, të ardhura nga aksionet në shoqërinë "TREX" për vitin 2016 në shumën 112 400 lekë.
3) Djali, Z. Boiken Bendo, të ardhura bruto nga veprimtaria si avokat 6 680 796 lekë.
4) Djali, Z. Boiken Bendo, të ardhura nga veprimtaria si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, 9 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016 është 174.77 dollarë, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 17.4 dollarë, gjendja totale 10 222.54 dollarë, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 323.99 euro, gjendja më 31.12.2016 është 481.54 euro, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
4) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 75 667 lekë, gjendja më 31.12.2016 është 1 039 025.89 lekë, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
5) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 26.6 euro, gjendja totale 31 149.46 euro, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
6) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 8 000 000 lekë, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
7) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, më 31.12.2016, llogari page, 0 lekë, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshorten.
8) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 300 000 lekë, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
9) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, bono thesari në një bankë të nivelit të dytë shtesë 2 000 000 lekë, shuma totale 4 000 000 lekë, pjesa takuese 50 % me 50 % me bashkëshortin.
10) Dyqan 78 m2 në Tiranë dhënë në përdorim motrës në bazë të kontratës së huapërdorjes më 01.02.2016, pa shpërblim.
11) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë shtesë 6.12 euro. Gjendja më 31.12.2016 është 26 108.77 euro.
12) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë shtesë 28.51 euro. Gjendja më 31.12.2016 është 22 327.71 euro.
13) Bashkëshortja, Znj. Lindita Bendo, gjendja e llogarisë së kursimit për pension shtesë 152 366 lekë. Gjendja totale është 1 485 147.91 lekë.
14) Djali, Z. Boiken Bendo, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 27 296 lekë, gjendja totale 49 470 lekë.
15) Djali, Z. Boiken Bendo, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 9 758.56 euro.
16) Djali, Z. Boiken Bendo, gjendja e llogarisë rrjedhëse të biznesit (nga puna si avokat privat) në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 140 762.59 lekë, gjendja totale 2 211 156 lekë.
17) Djali, Z. Boiken Bendo, e llogarisë rrjedhëse të biznesit (nga puna si avokat privat) në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 5 729.26 euro, gjendja totale 18 713.26 euro.
18) Djali, Z. Boiken Bendo, gjendja e depozitës të biznesit (nga puna si avokat privat) në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 11 795 lekë, gjendja totale 724 745.9 lekë.
19) Djali, Z. Boiken Bendo, gjendja e depozitës së biznesit (nga puna si avokat privat) në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 7 euro, gjendja totale 7 049.35 euro.
20) Djali, Z. Boiken Bendo, bono thesari në një bankë të nivelit të dytë, 970 000 lekë.
21) Djali, Z. Boiken Bendo, bono thesari në një bankë të nivelit të dytë, 830 000 lekë.
22) Djali, Z. Boiken Bendo, bono thesari në një bankë të nivelit të dytë, 2 000 000 lekë.
23) Djali, Z. Boiken Bendo, fond pensioni pranë Sigal në shumën 241 500 lekë.
24) Djali, Z. Boiken Bendo, detyrim në zbatim të kontratës së qirasë financiare, detyrimi i shlyer plotësisht , 510.24 euro. (Ky detyrim është shuar nëpërmjet marrëveshjes për zëvendësimit të debitorit më 07.02.2016.).
25) Vajza, Znj. Lorela Bendo, gjendja e llogarisë së kursimit në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 5 000 lekë, gjendja totale 43 464.76 lekë.
26) Vajza, Znj. Lorela Bendo, gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 5 627 lekë, gjendja totale 629 008.5 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Djali, Z. Boiken Bendo, shpenzime për blerjen e një makine tip 'Smart' më 01.04.2016, vlera 4 500 euro.