Para dhe Pushtet


Pozicioni :

Emri :

Ne Money and Power (One Stop Integrate Data Source) jane publikuar te dhena per pasurine, te ardhurat dhe shpenzimet e deklaruara nga funksionare te larte publik. Te dhenat jane sipas deklarimeve zyrtare te nje viti te caktuar apo deklarim fillestar perpara marrjes se detyres. Ne edo rast informacioni flet per daten e plotesimit te dokumentit per Inspektoratin e Larte te Deklarimit te Pasurive ILKDP. Vee subjektit ne deklarim perfshihen edhe persona te tjere pjesetare te familjes me detyrim ligjor per te deklaruar. Deklarimi vjetor karakterizohet nga informacioni per te ardhura te krijuara ne ate vit, pasuri te fituara gjate vitit ne fjale, sikurse shpenzime per te cilat subjektet kane detyrim ligjor per deklarim. Subjektet per te cilat ka informacion ne kete rubrike jane funksionare te larte publik: President, Anetare te Keshillit te Ministrave, Kryetare te Bashkive Kryesore, Perfaqesues te Parlamentit, Gjyqtare te Nivelit te Larte, Kryeprokuror dhe titullar te institucioneve te pavarura. Ky informacion behet i hapur dhe transparent, me qellim informimin e publikut mbi interesat ekonomike dhe pasurite e funksionareve te larte publik qe perfaqesojne dhe qeverisin ne vend. Te dhenat Money and Power jane te nderlidhura me te dhena te Open Corporates Albania per shoqeri biznesi qe jane pjese e deklarimit te nje subjekti individual. Per edo subjekt eshte dhene edhe numri i indeksit te dokumentit zyrtare te dorezuar prane ILKDP, dokument nga ku jane cituar te dhenat. AIS eshte organizata qe ka krijuar databazen Para dhe Pushtet.

Lista e subjekteve (Total: 180)

AllA B Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Emer Subjekti Pozicioni Institucioni
Ervis CALJA Administrator Shoqëri Publike Ujësjellës - Kanalizime sh.a, Cërrik
Ervis MEÇO Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Ervisa HYKA Prokuror - Prokuror - Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë - Prokuroria e Rrethit Vlorë - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Fier
Esmeralda SHKJAU Deputet i Parlamentit Kuvendi i Shqipërisë
Esmeralda CEKA Gjyqtar Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane
Esmeralda KESHI(CAMI) Anëtarë i KLP-së - Prokuror - Prokuror - Prokuror - Prokuror Këshilli i Lartë i Prokurorisë - Prokuroria e Rrethit Dibër - Prokuroria e Rrethit Durrës - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Dibër - Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Esmeralda NDOCI Prokuror Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër
Esmeralda XHILLI-CEKA Gjyqtar Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane
Etien KAPO Prokuror - Prokuror Prokuroria Tirane - Prokuroria e gjykatës së shkallës së parë Tirane
Etilda (SALIU) GJONAJ Deputet i Parlamentit - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave PS mandati II Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Etjen  XHAFAJ Deputet Zgjedhje 2021 - Drejtor - Këshilltar - Zv/ministër Kuvendi i Shqipërisë - Ministria e Financave - Ministria e Zhvillimit Ekonimik - Ministria per Europen Dhe Punet e Jashtme
Etleda ÇIFTJA Komisioner KPK KPK
Etleva DEDA Gjyqtar Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda
Eugen BEÇI Prokuror Prokuroria Krimeve të Rënda
Eugen BOJAXHIU Deputet Legjislatura IX Kuvendi i Shqipërisë
Eugena TOMINI Zv/ministër Ministria e Shendetesines dhe e Mbrojtjes Sociale
Evelina QIRJAKO Gjyqtar Gjykata e Lartë
Evis KUSHI Deputet Legjislatura IX - Deputet Zgjedhje 2021 - Këshilli i Ministrave PS mandati II - Këshilli i Ministrave PS mandati III Kuvendi i Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë - Këshilli i Ministrave - Këshilli i Ministrave
Evis SHURDHA Anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik - Kryetar i Komisionit të Prokurimit Publik Komisioni I Prokurimit Publik - Komisioni I Prokurimit Publik
Evjeni SINOJMERI Gjyqtar Gjykata e Apelit