Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 219 480 Lekë nga pjesmarrjet në projekte për periudhën Mars –Maj 2019.
2) Të ardhura në vlerën 60 624 Lekë nga paga si pedagog pranë Fakultetit të Mjekësisë për muajin Maj 2019.
3) Të ardhura në vlerën 37 679 Lekë nga paga si pedagog i ftuar pranë Universitetit Fan Noli në Korçë.
4) Të ardhura në vlerën 1 283 530 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
5) Të ardhura në vlerën 945 Euro plus 837 Euro si dieta nga OBSH-ja.
6) Të ardhura në vlerën 765 Euro si dieta nga Instituto Superiore di Santa.
7) Të ardhura në vlerë 657 Euro si dieta nga OSBE-ja.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Esma Roshi, të ardhura në vlerën 60 Euro nga interesat bankare të llogarisë në monedhën Euro.
2) Bashkëshortja, Znj. Esma Roshi, të ardhura në vlerën 534 842 Lekë si punonjëse bibloteke pranë Fakultetit të Shkencave Mjeksore Teknike në Tiranë për periudhën Mars –Dhjetor 2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Esma Roshi, të ardhura në vlerën 137 155 Lekë si pension i parakohshëm.
4) Vajza, Znj, Meri Roshi, të ardhura mujore në vlerën 40 000 Lekë nga paga për periudhën 18.11.2019-31.12.2019.
5) Vajza, Znj. Dajana Roshi, të ardhura në vlerën 638 587 Lekë nga paga pranë Agjencisë Kombëtare të Barnave, periudha Mars- Dhjetor 2019. E ardhura mujore është 59 113 Lekë.
6) Vajza, Znj. Dajana Roshi, të ardhura në vlerën 6 500 Euro nga paga pranë shoqërisë Comac Medical Sh.p.k. E ardhura neto mujore është 84 500 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare me gjendje 532 Lekë në 31.12.2019.
2) Depozitë bankare me gjendje 2 300 000 Lekë në 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga transferimi i fondeve të llogarisë bankare (1 270 000 Lekë), të depozitës bankare (1 000 500 Lekë) dhe nga të ardhurat (29 500 Lekë).
3) Llogari bankare me gjendje 680 157 Lekë në 31.12.2019.
4) Fond Pensioni në emër të subjektit me gjendje 321 896 Lekë në 31.12.2019.
5) Subjekti deklaron se në 15.04.2019 ka transferuar shumën 100 000 Lekë nga llogaria rrjedhëse në llogarinë e bashkëshortes.
6) Llogari bankare me gjendje 6 Euro në 31.12.2019.
7) Llogari bankare me gjendje 42 Dollarë në 31.12.2019.
8) Llogari bankare me gjendje 107 043 Lekë në 31.12.2019.
9) Detyrim nga Entit të Banesave për blerjen e shtëpisë për të cilin është shlyer gjatë 2019, shuma 15 400 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 1 404 000 Lekë.
10) Bashkëshortja, Znj. Esma Roshi, llogari bankare me gjendje 47 891 Lekë në 31.12.2019.
11) Bashkëshortja, Znj. Esma Roshi, fond pensioni me gjendje 57 066 Lekë në 31.12.2019.
12) Bashkëshortja, Znj. Esma Roshi, shtesë 60 Euro në llogarinë bankare si të ardhura nga interesat.
13) Vajza, Znj. Meri Roshi, llogari bankare me gjendje 2 903 Lekë në 31.12.2019.
14) Vajza, Znj. Meri Roshi, llogari bankare me gjendje 20 009 Lekë në 31.12.2019.
15) Vajza, Znj. Dajana Roshi, llogari bankare me gjendje 726 Lekë në 31.12.2019.
16) Vajza, Znj. Dajana Roshi, llogari bankare me gjendje 2 989 Euro në 31.12.2019.
17) Vajza, Znj. Dajana Roshi, llogari bankare me gjendje 518 Lekë në 31.12.2019.
18) Vajza, Znj. Dajana Roshi, llogari bankare me gjendje 415 Lekë në 31.12.2019.
19) Vajza,Znj. Dajana Roshi, llogari bankae e përdorur për rimbursim të shpenzimeve nga puna.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 15 400 Lekë si shlyerje e detyrimit ndaj Entit Kombëtar të Banesave për blerjen e shtëpisë.